DOPLŇKY / ŠKÁLY

TOAST klasifikace

  113 x  –  vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 26.07.2020

TOAST 1 – Makroangiopatie

 • aterotrombóza vel­kých a středních tepen
 • CMP na podkladě lokální trombózy nebo  arterio-arteriální embolizace z aterosklerotického plátu
 • stenóza extra- či intrakraniálních tepen > 50% na podkladě aterosklerózy  Stenóza ACI vlevo na CTA
 • kortikální léze na CT / MR
 • subkortikální léze na CT / MR > 1,5 cm
 • normální nález na velkých tepnách
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)

 TOAST 2 – Kardioembolizace

 • průkaz alespoň jednoho potenciální zdroje kardioembolizace
  • fibrilace síní, mechanická chlopeň, trombus v levé síni, recentní infarkt myokardu, trombus v levé komoře, síňový myxom, infekční endokarditida)
 • infarkty/TIA v různých povodích (vč. němých lézí na CT/MR)
 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen, zásobících postiženou oblast
TOAST 3 – Mikroangiopatie  (arteriolopatie, small vessel disease)
 • lakunární infarkty
 • difúzní postižení bílé hmoty (leukoaraiosis)
 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen,  zásobících postiženou oblast
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)
 • hemisferální infarkt na CT nebo MR

 TOAST 4 – Jiné určené příčiny

→ podrobněji o klasifikaci ICMP viz zde

 TOAST 5 – Etiologie nezjištěna (kryptogenní CMP)

 • kombinace etiologických faktorů (např. pacient s fibrilací síní a stenózou > 50%)
 • kryptogenní iCMP
 • nekompletní vyšetření
 • podíl jednotlivých TOAST skupin je v různých souborech udáván různě [Ferro, 2010]
 • navíc se struktura mění s věkem – v mladším věku dominují kryptogenní CMP   [Putaala, 2009]
Zastoupení TOAST skupin v závislosti na věku [Putaala, 2009]

Lakunární syndromy

 • čistý senzorický iktus (léze thalamu)
 • čistá hemiparéza (PMH) – nejčastěji capsula interna
  • PMH s obrnou horizontálního pohledu
  • PMH se zkříženou obrnou n.III (Weberův syndrom)
  • PMH se zkříženou obrnou n.VI
  • PMH se zmateností
  • čistá hemiparéza (PMH), šetřící tvář
 • senzorimotorický iktus (thalamokapsulární) – capsula interna, thalamus
 • ataktická hemiparéza
 • syndrom dysartrie – neobratná ruka
 • hemibalismus
 • mozečková ataxie se zkříženou obrnou n.III (Claudův syndrom)
 • syndrom dolních bazilárních větví (závrat’, diplopie, obrna pohledu, dysarthrie, mozečková ataxie, znecitlivění trigeminu)
 • laterální medulární syndrom (Wallenbergův syndrom)
 • laterální pontomedulární syndrom
 • ztráta paměti
 • syndrom zablokování (locked-in syndrom, oboustranná PMH)
 • akutní dystonie talamického původu