DOPLŇKY / ŠKÁLY

Škály u intracerebrálního krvácení

  14 x  –  vloženo 26.05.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

Spetzler-Martin AVM grading scale
Spetzler-Martin AVM grading  scale   (1-5 b.)
 skóre
 Velikost nidu
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
1
2
3
Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
0
1
 Venózní drenáž
povrchová
hluboká
0
1
Spetzler-Martin gr. 2 (elokventní oblast, nidus pod 3 cm, drenáž do sinus sagittalis superior a sinus rectus)
ICH score
ICH score (0-6 bodů)  → kalkulátor
GCS
13-15
5-12
3-4
0
1
2
Objem hematomu ≥ 30 ml
1
Nitrokomorové krvácení
1
Infratentoriální krvácení
1
Věk ≥ 80 let
1
30 denní mortalita s ohledem na ICH skóre  [Hemphill J C ,2001)
 • 0 = 0%
 • 1 = 13%
 • 2 = 26%
 • 3 = 72%
 • 4 = 97%
 • 5 = 100%
 • 6 = 100%
Výpočet objemu hematomu
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2  (elipsoidní tvar hematomu)
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /3  (nepravidelný tvar hematomu)     [Huttner, 2006]
A, B – viz obrázek (cm)
C = počet řezů, na kterých je hematom zachycen x šířka řezu nebo změřit na rekonstrukci sagitálních řezů (2D nástroje v TOMOCONu)
Objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2. Objem hematomu je 4.4 ml
Spot sign
 • spot sign (definice viz tabulka) může být detekováno na postkontrastních CT scanech (typicky na CTA)
 • je nezávislým prediktorem špatného výsledného stavu u IC krvácení   Závislost Spot Sign Score a výsledného mRS [Delgado, 2010]      [Delgado Almandoz, 2009]
  • mortalita spot sign score 2 ~ 30%,  3 ~ 50-70%,  4 ~ 70-90%,  5 ~ 100%
 • přítomnost spot sign zvyšuje pravděpodobnost progrese hematomu v následujících hodinách [Havsteen, 2014]   [Sorimachi, 2013]
 • absenci spot sign na inicálním CT při progresi hematomu lze vysvětlit rebleedingem nebo pomalým krvácením (to lze ev. detekovat na odložených postkontrastních snímcích)
 • dif dg. naopak vyloučit “spot sign mimics” –  kalcifikaci (je patrná i na nativu)
Spot Sign Score  (Delgado Almandoz)
Počet spot signs
1-2
≥ 3
1
2
Maximální axiální velikost
1-4 mm
≥ 5 mm
0
1
Maximální denzita
20-179 HU

≥ 180 HU
0
1
Spot sign na CTA
Spot sign na CTA
Ukázky spot sign na CTA
Definice spot sign (extravazát při kontrastním CT vyšetření)
 • ≥ 1  ložisko kontrastní látky uvnitř hematomu
 • denzita ≥ 120 HU
 • ložisko nesouvisí s okolními cévními strukturami
 • jakákoliv velikost i tvar
pot sign na CTA u pacienta na warfarinu se vstupním INR 2.41
Vstupní a kontrolní CT mozku u pacienta s ICH a pozitivním spot sign (skóre 3)
HAS-BLED score

→  HAS-BLED score kalkulátor

 HAS-BLED score
Hypertensionhypertenze (TKs ≥ 160mmHg)1
Abnormalabnormální jaterní/renální funkce*1-2
Strokepředchozí CMP1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INRkolísající INR1
Elderlyvěk ≥ 65 let1
Drugsléky a alkohol**1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
01.1%0.9%
11%3.4%
21.9%4.1%
33.7%5.8%
48.7%8.9%
512.5%9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie

ABC score
ORBIT score

Ve srovnání s ostatními škálami vychází jeho predikce rizika hemoragie nejlépe [Hilkens, 2017]

  Older – vyšší věk ( >75 let)1
  Redukovaný Hg  (muži <13g/dl a Hct < 40%, ženy <12g/dl a Hct < 36% )2
  Bleeding2
  Insuficience ledvin  (GFR < 60 ml/min/1.73 m2)1
  Treatment with antiplatelets1
  Maximum bodů7
  Skóre 0–2 nízké riziko ~ 2.4 %/rok
  Skóre 3 střední riziko ~ 4.7 %/rok
  Skóre ≥ 4 vysoké riziko ~ 8.1 %/rok
SMASH-U
 Etiologická klasifikace SMASH-U   [Meretoja, 2012]
Incidence3m mortalita
Strukturální léze (kavernom, AVM)5%4 %
Medication  (warfarin, NOAK..)14%54 %
Amyloidní angiopatie20%22 %
Systémové choroby (jaterní, ledvinné onemocnění, trombocytopnie/patie)5%44 %
Hypertenze35%33 %
Undetermined21%30%