The ARWMC Rating Scale (Age Related White Matter Changes)

White matter lesions
0  bez léze
1  fokální léze
2  počínající splývavé léze
3  difúzní postižení celé oblasti
  Léze bazálních ganglií
0  bez léze
1  1 fokální léze (≥5 mm)
2  >1 fokální léze
3  splývavé postižení
ARWMC Scale
 • WML na MR jsou hodnoceny jako léze ≥5 mm na T2, PD nebo FLAIR
 • WML na CT jsou hodnoceny jako hypodenzní arey ≥5 mm
 • hodnotí se tyto oblasti, zvlášť levá a pravá strana
  • frontální
  • parieto-occipitální
  • temporální
  • infratentoriální vč. cerebella
  • bazální ganglia  (striatum, globus pallidus, thalamus, capsula interna/externa, insula)