Glasgow Coma Scale  (GCS 3-15)
Otevírání očí
4spontánní
3na výzvu
2na algický podnět
1neotevírá
Motorické projevy
6uposlechnutí příkazů
5lokalizace bolesti
4uhýbání od algického podnětu
3dekortikační (flekční) rigidita  Dekortikační rigidita   
2decerebrační (extenční) rigidita Decerebrační rigidita
1žádná reakce
Verbální reakce
5pacient orientovaný a konverzuje
4pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje
3neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace
2nesrozumitelné zvuky, mumlání, žádná slova
1žádné verbální projevy