INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

Cerebral microbleeds

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 09.01.2022

Definice

 • cerebral microbleeds (CMBs) – hemosiderinová depozita vzniklá drobnými krváceními
  • černé léze na GRE / SWI
  • kulatý či ovoidní tvar
  • velikost 2-5mm (připouští se až 10mm)
 • často náhodný záchyt při MR vyšetření, incidence narůstá s věkem
 • výskyt je spojen s vyšším rizikem demence  [Akoudad, 2006]
 • vyšší riziko progrese je:
  • u těžké SVD (Subcortical Vascular Disease)
  • u CAA s APOE ε2 a ε4    [McCarron, 2000]

Klasifikace

 • subkortikální (většinou při arteriolopatii)
 • kortikální (většinou v důsledku CAA – vyšší riziko lobárního krvácení)
 • kombinované (kombinace CAA a arteriosklerózy nebo spíše jen arterioskleróza)  [Jung, 2020]
Kortikální microbleeds
Microbleeds lokalizované kortikálně i subkortikálně

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • specifická terapie neexistuje
 • pečlivá korekce hypertenze
 • pečlivá indikace a monitorace ev. antikoagulační a antiagregační terapie (především DAPT)

CMB a riziko hemoragie

 • s počtem CMB roste riziko ICH
  • ≥ 5 CMBs – OR pro ICH je 2.8
  • ≥ 10 CMBs – OR pro ICH 5.5 !
 • dle studie CROMIS-2   je riziko krvácení u pacientů s CMB  9.8/1000 vs 2.6/1000 pacientských roků  [Wilson, 2018]
 • incidence ICH je u vícečetných lobárních CMBs až 5%/rok   [Van Etten, 2014]

CMBs a trombolýza

 • při známem počtu CMBs < 10 je podání IVT možné  (AHA/ASA 2019 IIa/B-NR)
 • při počtu > 10 je při IVT vyšší riziko ICH, předpokládaný benefit léčby musí převážit na rizikem, zvážit hlavně u těžkého deficitu  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
  • menší studie zjistila retrospektivně lehké zvýšení rizika (3%) krvácení u pacientů s mikrokrvácením na MR GRE (> 10)  [Fiehler, 2007]
 • riziko závisí na etiologii krvácení – např. vysoké riziko krvácení u amyloidní angiopatie (CAA)  či přidružené cévní malformace

CMBs a antikoagulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CMBs a protidestičková léčba

 • protidestičková léčba je bezpečná a prospěšná (subanalýza dat ze studie RESTART)   [Salman, 2019]