ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CADASIL

(Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)

Vloženo 30.12.2019 , poslední aktualizace 11.05.2023

 • dědičné onemocnění, při kterém dochází k postížení bílé hmoty mozkové následkem četných infarktů v povodí arteriol, obvykle v oblasti capsula externa, thalamu, bazálních gangliích, mozkovém kmeni, rovněž temporopolárně v mozkových hemisférách
 • patří mezi leukodystrofie
 • postihuje jedince starší 30 let (většinou mezi 40-50. rokem)

Patofyziologie

 • progresivní degenerace hladkých svalových buněk v cévách v důsledku patologické akumulace NOTCH 3 v bazální membráně  (osmiofilní granula v elektronové mikroskopii)  ⇒ porucha autoregulace, hypoperfúze, ischemizace
 • gen zodpovědný za patogenezi CADASIL byl objeven v roce 1996
  • mutace v genu NOTCH 3 na 19. chromozomu – exony 2-24, > 200 mutací
 • generalizovaná angiopatie, vaskulární komplikace jsou téměř výlučně cerebrální

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Anamnéza

 • typicky výskyt TIA/iCMP v mladším věku, často při absenci cévních rizikových faktorů
 • postupná progrese kognitivních poruch
 • migréna
 • ev. pozitivní rodinná  anamnéza

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Neurosonologie

Laboratorní metody

 • kožní biopsie (systémová arteriolopatie) – při biopsii je nutné zachytit podkoží s cévami, fixace v glutaraldehydu
  • elektronový mikroskop – detekce granulárního osmiofilního materiálu (GOM) ve stěně cév
  • imunohistochemie – průkaz intravaskulárních depozit v hladké svalovině cévní stěny pomocí moklononálních protilátek proti NOTCH3  [Joutel, 2001]
 • genetické vyšetření
 • Histologie (FNUSA)
  • odběr I chir. kl.  (2350) – aby bylo zachyceno podkoží, fixace glutaraldehyd nebo nativně – nutno ihned odnést ke zpracování
  • domluvit současně laboratoř – kl. 3237
  • vyhodnocení PAÚ(kl. 3231)
 • Genetika (Fakultní dětská nemocnice , budova G, 3.patro)
  • s sebou žádanku K, tel 532234489 / 4625

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • Binswangerova choroba    Leukoareóza
  • starší jedinci, četné vaskulární rizikové faktory, systémová ateroskleróza
  • není postižení temporálních laloků
 • CARASIL (Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)
  • mutace HTRA1 genu pro serinovou peptidázu – chromosom 10q (10q25.3-q26.2)
  • klinicky podobné CADASIL + bývá alopecie a spondylosis deformans
  • v kožní biopsii nejsou GOM granula
  • na MR arteriolopatické změny + arc sign (v T2 hyperintenzita spojujcí pedunkly napříč pontem)
 • Susacův syndrom  
  • není postižení temporálních laloků
  • klinicky retinopatie, porucha sluchu
 • MELAS
 • primární cerebrální angiitis (PACNS)

Terapie

Mediamentózní léčba

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rehabilitace a kognitivní tréning