ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE

Cerebrální amyloidní angiopatie (CAA)

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 09.05.2022

 • heterogenní skupina sporadických nebo familiárních onemocnění charakterizovaných depozity amyloidu ve stěnách malých a středních mozkových cév
 • onemocnění vyššího věku, vzácné familiární formy (island­ský a holandský typ) postihují i mladší osoby
 • CAA je zodpovědná  za ~ 2-10% primárních IC krvácení (30-70% lobárních hematomů u starších pacientů)  [Chao, 2006]

Patologie

 • uloženiny amyloidu v malých a středně velkých mozkových tepnách, aniž by se vyskytovala systémová amyloidóza
 • je jistá spojitost s ty­pickými Alzheimerovými změnami, jako jsou neuri­tické plaky a neurofibrily
Cerebrální amyloidní angiopatie

Klinický obraz

 • Transient Focal Neurological Episodes (TFNE) , také „amyloid spells“
 • opakovaná lobární krvácení, konvexiální SAK, IVH
 • arteriolopatie s leukoareózou a encefalopatií
 • v pokročilé fázi rozvoj vaskulární demence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • kauzální léčebné možnosti neexis­tují
 • léčba ev. hematomu dle standardních protokolů
 • antiagregační a antikoagulační léčba zvyšuje riziko kvácení ⇒ individiuální zhodnocení každého pacenta  [Biffi, 2010]

Antikoagulace u pacientů s podezřením na CAA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Trombolýza u pacientů s podezřením na CAA

 • při známem počtu CMBs < 10 je podání IVT možné  (AHA/ASA 2019 IIa/B-NR)
 • při počtu > 10 je při IVT vyšší riziko ICH, předpokládaný benefit léčby musí převážit na rizikem  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
  • zvážit hlavně u těžkého deficitu
  • přihlédnout k premorbidnímu stavu pacienta