OBECNÉ POSTUPY

Prevence hluboké žilní trombózy

Vloženo 15.11.2019, poslední aktualizace 07.06.2022

 • hluboká žilní trombóza (HŽT, DVT) označuje stav, kdy dochází k tvorbě krevních sraženin v žilách
  • nejčastěji vzniká v hlubokých žilách lýtka nebo stehna, ale může se objevit i v jiných částech těla, jako jsou hluboké žíly v pánvi, břiše nebo pažích
 • imobilita představuje zvýšené riziko DVT
 • DVT je bez prevence detekována v prvních 2 týdnech až u 50% imobilních pacientů [Brandstater, 1992]
  • tromby se tvoří jednak v paretické dolní končetině a jednak v pánevních žilách
  • 2/3 trombóz se vyskytují pod kolenem a jsou často asymptomatické, hrozé ale riziko proximální progace
  • většina symptomatických DVT je lokalizována proximálně (stehno, pánev)
  • maximum výskytu je mezi 3.-7.dnem imobilizace
 • obávanou komplikací je plicní embolie (PE)  Plicní embolie na CTA
 • u ležících pacientů nutno pravidelně kontrolovat stav lýtek (otok, palp bolestivost), řada trombóz ale probíhá asymptomaticky
 • profylaxe
  • fyzikální: IPC (intermitentní pneumatická komprese)
  • medikace: LMWH a UFH

Fyzikální prevence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Farmakologická prevence

 • obecně přínos profylaktického podávání subkutánního heparinu (UFH nebo LMWH) u pacientů s akutní iCMP není dostatečně prokázán (AHA/ASA 2019 IIb/A)
  • u LMWH ve srovnání s UFH nebyl zjištěn žádný významný vliv na úmrtí nebo invaliditu
  • LMWH byl spojen se statisticky významným snížením počtu DVT, které byly většinou asymptomatické
 • v běžné praxi medikamentózní profylaxi aplikujeme,  dle dat studie PREVAIL lze preferovat enoxaparin 40mg 1xd oproti heparinu 2x 5000 IU   [Sherman, 2007]

Dle AHA/ASA 2019 preferována IPC, nicméně nejúčinnější je kombinace LMWH + IPC [Wan, 2015]

Postup u jednotlivých typů CMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

U pacientů se SAK nebo ICH s PE nebo akutní žilní trombózou DKK zvážit akutní IVC filtr (AHA/ASA 2010 class IIb, LoE C)   

IVC filtr