OBECNÉ POSTUPY

Prevence hluboké žilní trombózy

Vloženo 15.11.2019 , poslední aktualizace 07.06.2021

 • hluboká žilní trombóza (HŽT, DVT) označuje stav, kdy dochází k tvorbě krevních sraženin v žilách. Nejčastěji vzniká v hlubokých žilách lýtka nebo stehna, ale může se objevit i v jiných částech těla, jako jsou hluboké žíly v pánvi, břiše nebo pažích
 • imobilita představuje zvýšené riziko DVT
 • DVT je bez prevence detekována v prvních 2 týdnech až u 50% imobilních pacientů [Brandstater, 1992]
  • tromby se tvoří jednak v paretické dolní končetině a jednak v pánevních žilách
  • 2/3 se vyskytují pod kolenem a jsou často asymptomatické, je ale riziko proximální progace
  • většina symptomatických DVT je lokalizována proximálně  (stehno, pánev)
  • maximum výskytu je mezi 3.-7.dnem
 • obávanou komplikací je plicní embolie (PE)  Plicní embolie na CTA
 • u ležících pacientů nutno pravidelně kontrolovat stav lýtek (otok, palp bolestivost), řada trombóz ale probíhá asymptomaticky
 • profylaxe
  • základem je fyzikální terapie: IPC (intermitentní pneumatická komprese)
  • medikace: LMWH a UFH   (dle AHA/ASA 2019 benefit není dostatečně stanoven – IIb/A)

Fyzikální prevence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Farmakologická prevence

 • dle studie PREVAIL  je enoxaparin 40mg 1xd účinnější než heparin 2x 5000 IU v prevenci DVT u pacientů s ICMP  [Sherman, 2007]
 • nicméně dle AHA/ASA 2019 není prokázán benefit LMWH oproti UFH a navíc není prokázán benefit heparinů u akutní CMP   (AHA/ASA 2019 IIb/A)

Dle AHA/ASA 2019 preferována IPC, nicméně nejúčinnější je kombinace LMWH + IPC [Wan, 2015]

Postup u jednotlivých typů CMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

U pacientů se SAK nebo ICH s PE nebo akutní žilní trombózou DKK zvážit akutní IVC filtr (AHA/ASA 2010 class IIb, LoE C)   

IVC filtr