The ARWMC Rating Scale

Vloženo 01.10.2019, poslední aktualizace 01.12.2022

ARWMC (Age Related White Matter Changes)

White matter lesions
0   bez léze
1   fokální léze
2   počínající splývavé léze
3   difúzní postižení celé oblasti (s nebo bez postižení U vláken)
  Léze bazálních ganglií
0   bez léze
1   1 fokální léze (≥5 mm)
2   >1 fokální léze
3   splývavé postižení
 • WML na MR jsou hodnoceny jako léze ≥5 mm na T2, PD nebo FLAIR
 • WML na CT jsou hodnoceny jako hypodenzní arey ≥ 5 mm
 • hodnotí se tyto oblasti, zvlášť levá a pravá strana
  • frontální
  • parieto-occipitální
  • temporální
  • infratentoriální (kmen+cerebellum)
  • bazální ganglia  (striatum, globus pallidus, thalamus, capsula interna/externa, insula)
ARWMC scale - white matter lesions
ARWMC scale - léze bazálních ganglií