DOPLŇKY

Cerebrální hyperperfúzní syndrom

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 05.08.2023

 • Cerebrální Hyperperfúzní Syndrom (CHS) se může objevit v průběhu několika hodin až dní po revaskularizačním výkonu (CEA,CAS,revaskularizace u moyamoya, operace významné aortální stenózy)
  • po CEA latence několika dní (5-7), po CAS dříve, většinou během 12-48h [Ogasawara, 2007]
  • popsán byl i odstup několika dní až týdnů
  • CHS po operaci aortální stenózy může vést k bilaterálnímu postižení
 • incidence 1-14% (většinou kolem 7%)
 • většina pacientů s CHS má mírné příznaky
 • základem prevence je striktní periperační korekce TK (min. 14-21 dní)

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • silné bolest hlavy
  • akcentující se vleže
  • ipsilaterální k lézi nebo difúzní
 • porucha vědomí
 • epi záchvaty (často fokální)
 • ložiskový nález (většinou u ICH)

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

SAK 4.den po CEA, zdroj neprokázán (CT, MR T2, GRE)
Intracerebrální krvácení v rámci hyperperfúzního syndromu při dekompenzované hypertenzi. Rozvoj 6.den po akutní CEA (pro mozkový infarkt s následnými crescendo TIA). Vlevo CT 24h po CEA s minimálním ischemickými změnami, vpravo CT s odstupem 6 dní.
Hyperperfúzní poranění v návaznosti na CEA těsné stenózy ACI vpravo

Terapie

Postup při hemoragické transformaci/ICH/SAK

 • vysadit antiagregaci , ev. podat trombonáplav
 • podat SOLUMEDROL 25 mg i.v. (neutralizace účinku CLP resp. i dalších thienopyridinů) [Qureshi, 2008]
 • pokud je ko CT za 24h bez progrese, pak u pacientů se stentem podat aspirin, CLP doporučen za 5-7 dní