DOPLŇKY

Cerebrální hyperperfúzní syndrom

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 10.05.2020

 • Cerebrální Hyperperfúzní Syndrom (CHS) se může objevit v průběhu několika hodin až dní po revaskularizačním výkonu (CEA/PTA)
  • po CEA latence několika dní
  • po PTA dříve, většinou během 24-48h [Ogasawara, 2007]
 • incidence ~ 1-3% po CEA,  1-7% po PTA
 • hyperperfúzní syndrom zvyšuje 10x riziko ICH
 • základem prevence je striktní periperační korekce TK (min. 14 dní)

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • bolest hlavy (více vleže)
 • porucha vědomí
 • epi záchvaty (často fokální)
 • ložiskový nález (většinou u ICH)

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Postup při hemoragické transformaci/ICH/SAK

 • vysadit antiagregaci , ev. podat trombonáplav
 • podat SOLUMEDROL 25 mg i.v. (neutralizace účinku CLP resp. i dalších thienopyridinů) [Qureshi, 2008]
 • pokud je ko CT za 24h bez progrese, pak u pacientů se stentem podat aspirin, CLP doporučen za 5-7 dní