• léčba inhalací kyslíku, jejímž cílem je odstranění hypoxémie ⇒ udržení pO2 > 9.9kPa (100mmHg), sat > 94%
 • podmínkou účinnosti samotné oxygenoterapie je dostatečná ventilace pacienta

Indikace oxygenoterapie

 • hypoxémie (u CMP < 94%)
 • resuscitace
 • poúrazové stavy
 • šok jakékoliv etiologie
 • intoxikace CO a kyanidy
 • rutinně během anestesie

Rizika oxygenoterapie

 • kyslíková toxicita (závisí na koncentraci a délce aplikace)
  • rezorpční atelektázy
  • plicní edém
  • ARDS
  • vhodné kombinovat oxygenoterapii s dechovým cvičením nebo intermitentní neinvazivní ventilací
 • retence CO2
  • riziko útlumu dechového centra
 • iritace sliznic dýchacích cest, očí

Zásady při podávání oxygenoterapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dělení oxygenoterapie

Dle trvání oxygenoterapie

 • krátkodobá
  • většinou pro přechodnou hypoxemii během hospitalizace
 • dlouhodobá (domácí – DDOT)
  • u pacientů s chronickou respirační insuficiencí
  • kyslík se obvykle podává pomocí kyslíkových brýlí, výjimečně inhalační maskou
  • zdrojem kyslíku může být koncentrátor kyslíku, kapalný kyslík nebo tlaková láhev, pacient jej obvykle obsluhuje sám.

Dle průtoku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nízkoprůtokové systémy

Nosní brýle

 • průtok O2 1-6 l/min
 • FiO2 0.24-0.4 – v závislosti na rychlosti průtoku O2 , inspiračního flow a MV
  • 1-2 l/min – FiO2  24-28%
  • 3-4 l/min – FiO2  28-34%
 • výhody – jednoduchost, dobrá tolerance, p.o . příjem bez přerušení O2 suplementace
 • nevýhody – snižující se (nedostatečná) dodávka O2 při vyšším inspiračním flow a MV

Obličejová maska

 • samotný objem masky tvoří zásobu 100-200 ml
 • průtok O2 5-10 l/min (minimum 5 l/min k odstranění vydechnuté směsi)
 • FiO2 0.35-0,6 – v závislosti na rychlosti průtoku O2 , inspiračního flow a MV
  • 5-6 l – FiO2 40%
  • 7-10l – FiO2 60%
  • vyšší průtok již FiO2 nezvyšuje
 • výhody – jednoduchost, vyšší FiO2 než nosní brýle, varianta pro tracheostomii
 • nevýhody – snižující se (nedostatečná) dodávka O2 při vyšším MV, omezení komfortu pacienta

Masky s rezervoárem O2

 • rezervní objem dle vaku 600–1000 ml
 • průtok O2 > 10 l/min
 • varianta s částečným zpětným vdechováním (FiO2 0.4-0.7) x bez zpětného vdechování (FiO2 0.6 – 0.8)
 • výhody – možnost dosažení vyššího FiO2
 • nevýhody – snižující se (nedostatečná) dodávka O2 při vyšším MV, omezení komfortu pacienta, nemožnost podání inhalací

Kyslíková helma

Vysokoprůtokové systémy

 • zajišťují konstantní hodnotou FiO2 ve vdechované směsi – díky vysokému průtoku čerstvé směsi se nemění dodávka O2 v závislosti na kolísání inspiračního flow a MV

Venturiho maska

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vysoko průtoková nosní oxygenoterapie (HFNOT)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Doplňky

Zvlhčovač

 • používat při průtoku > 2 l/min
 • přidává vodní páru do inspirovaného vzduchu – kyslík prochází přes sterilní vodu nebo destilovanou vodu či fyziologický roztok, tudíž do vdechovaného vzduchu se dostávají vodní páry ještě před příchodem do plic pacienta který pacient vdechuje (maska, kanyla)
 • poskytují 20-40% vlhkost
 • automatická součást vysokoprůtokové nosní oxygenoterapie (HFNOT)

Nebulizátor

 • vytváří jemný vodní sprej a zvlhčuje podávaný kyslík
 • aplikace medikamentů
  • bronchodilatancia
  • kortikoidy
  • mukolytika