SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ

Subarachnoidální krvácení – definice a etiologie

Vloženo 17.11.2019 , poslední aktualizace 30.11.2023

Definice

 • klinický syndrom, vznikající v důsledku výronu krve do subarachnoidálního prostoru
 • 3-5% všech CMP,  zodpovědný za 5% úmrtí na CMP, vrchol výskytu 35-60 let
 • osud pacientů se SAK (udávaná procenta se v literatuře různí, navíc s rozvojem akutní terapie lze předpokládat pokles časných rebleedingů a jiných komplikací):
  • 5-15% pacientů umře ještě před příjezdem do nemocnice
  • 1/3 má iniciálně těžký deficit (Hunt-Hess 4-5)
  • cca 2/3 mají zprvu lehký deficit, u 50% dojde ke zhoršení (spasmy, rebleeding, operační a jiné komplikace)
  • 10-20% přijatých do nemocnice zemře do 24 hodin na rebleeding
 • netraumatický SAK vzniká většinou na podkladě ruptury aneuryzmatu (~ 80-85%)
  • aneuryzma je nacházeno u 3-5% populace, ve 20% jsou vícečetná
  • nejčastěji dochází k ruptuře aneuryzmat 5-15 mm velkých
 • rizikové faktory
  • kouření, HAK, alkohol, hypertenze, stimulancia
  • RA prasklého aneuryzmatu (3-7x vyšší riziko)
  • genetická predispozice

Etiologie

Traumatický SAK

 • anamnéza traumatu
 • častá je lokalizace na konvexitě mezi gyry
 • hledat typciké doprovodné traumatické změny (např. prokrvácená kontuze, EDH/SDH, subgaleální hematom, fraktura lbi, atd.)
  • ! kontuze se mohou prokreslit až s odstupem několika hodin ⇒ CT kontrola s odstupem
Traumatický SAK a kontúze frontálně vpravo
Traumatický SAK
Traumatický SAK A - vstupní CT, B - kontrola za 24h s rozvinutým kontuzně hemoragickým ložiskem , C - fissura kalvy
Traumatický SAK

Spontánní SAK

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • prognóza se odvíjí od tíže iniciálního inzultu, etiologie a výskytu komplikací, především rebleedingu (jehož riziko lze snížit rychlou detekcí a ošetřením zdroje)
 • celková mortalita až 50%
  • 15% pacientů zemře ještě před příjezdem do nemocnice
  • dalších ~ 10-20% zemře do 24hodin od přijetí
  • příčinou úmrtí bývá rebleeding nebo dysfunkce kmene při masivním intraventrikulárním krvácení či dekomp. nitrolební hypertenzi
 • 1/2 přeživších má významný funkční deficit (motorický a především kognitivní)
 • někdy se zjedonušeně udává, že: 1/3 zemře, 1/3 bude mít významný reziduální neurologický deficit a 1/3 se vrátí do normálního života