ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Neurosonologie v diagnostice mozkové smrti

Vloženo 05.10.2019 , poslední aktualizace 29.11.2021

Úvod

 • TCD/TCCD detekuje zástavu mozkové cirkulace (cerebral circulatory arrest)
  • nutno odlišovat od mozkové smrti, což je diagnóza klinická 
 • TCD/TCCD je metoda neinvazivní, dobře dostupná, umožňuje monitoraci nebo časté opakování vyšetření u lůžka pacienta

 • základní přístupy:
  • transtemporálně
  • transforaminálně (přes foramen magnum)
  • transorbitálně
 • vyšetřuje se ACI, ACM, ACP, ACA, AV, AB – minimálně ACM bilaterálně + AB
 • při progresi nitrolební hypertenze je typický vývoj intrakraniálního průtokového vzorce (obdobný obraz je i extrakraniálně)

Intrakraniální průtokové vzorce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Postup vyšetření

 • používá se diagnostická 2MHz sonda, TCD nebo TCCD přístroj
 • průkaz zástavy – nutná registrace typického průtokového vzorce ve více mozkových tepnách (ideálně ACM, ACA, ACP, terminální ACI, AV a AB) , minimálně v ACM bilaterálně + a.basilaris
  • patologický průtokový vzorec lze detekovat i v extrakraniálních tepnách (ACC,ACI, AV), nicméně detekce v samotné ACI nestačí (může být shunt do ACE bez relevantní mozkové perfúze)
  • nezbytnou podmínkou je detekce patologického vzoce v a.basilaris
 • průkaz nevratnosti zástavy mozkové cirkulace:
  • vyšetření prokazující výše uvedený průtokový vzorec (reverbace / systolické hroty) po dobu 30 minut nebo
  • opakované vyšetření, provedené s odstupem ≥ 30 minut
  • pokud není u pacienta monitorován kontinuálně ICP, je touto podmínkou vyloučen falešně pozitivní nález při přechodném vzestupu nitrolební hypertenze (např. u pacientů se SAK, po resuscitaci apod.)
 • postup při špatném insonačním okně (cca u 10% pacientů):
  • podání kontrastní látky (takto lze vyšetřit až 98% pacientů)
  • využití alternativních přístupů (orbita, extrakraniální vyšetření) –  v tom případě ale metoda slouží pouze k monitoraci pacienta a včasné indikaci jiné metody, která nevratnost mozkové smrti jednoznačně prokáže
 • vyšetření je neprůkazné u pacientů po dekompresní kraniektomii či rozsáhlejších postraumatických defektech lbi

     MAP by měl být během vyšetření > 60 mmHg + TKs > 90 mm Hg