ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Neurosonologie a mozková smrt

Vloženo 05.10.2019 , poslední aktualizace 10.01.2020

Úvod

 • TCD/TCCD detekuje zástavu mozkové cirkulace (dg. mozkové smrti je klinická)
 • neinvazivní, dobrá dostupnost, možnost monitorace nebo častého opakování

 • základní přístupy – temporální okno, foramen magnum, orbita
 • vyšetřuje se ACI, ACM, ACP, ACA, VA, BA
 • při progresi nitrolební hypertenze je typický vývoj intrakraniálního průtokového nálezu (obdobný obraz je ale i extrakraniálně)

Intrakraniální průtokové vzorce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Postup vyšetření

 • používá se diagnostická 2MHz sonda
 • nutná registrace typického průtokového vzorce ve více tepnách (ACM, ACA, ACP, terminální ACI, AV a AB) , minimálně v ACM bilaterálně a v a. basilaris
 • 1 vyšetření prokazující tento obraz po dobu 30 minut nebo opakované vyšetření s odstupem minimálně 30 minut
  • pokud není u pacienta monitorován ICP, je třeba vyloučit falešně pozitivní nález při přechodném vzestupu nitrolební hypertenze (např. u pacientů se SAK)
 • současně je přítomen reverberační průtokový vzorec (zástava perfúze) i v extrakraniálních tepnách (ACC,ACI, AV)
 • při špatném okně lze užít alternativních přístupů (orbita, extrakraniálně), v tom případě ale metoda slouží pouze k monitoraci pacienta a včasné indikaci jiné metody, která nevratnost mozkové smrti prokáže
 • TCD/TCCD může být neprůkazné u pacientů po dekompresní kraniektomii

     MAP by měl být během vyšetření > 60 mmHg + TKs > 90 mm Hg