DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Fondaparinux (ARIXTRA)

Vloženo 14.02.2021 , poslední aktualizace 05.02.2022

 • fondaparinux je syntetický pentasacharid, který působí jako nepřímý inhibitor faktoru X
 • je aplikován subkutánně a v profylaxi TEN se zdá být účinnější než enoxaparin bez průvodního zvýšeného rizika krvácení

Mechanismus účinku

 • fondaparinux selektivně a nepřímo (vazbou na AT III) inhibuje faktor X – výsledkem je inhibice vzniku trombinu   [Turpie, 2008]
 • nepůsobí na protrombin ani na trombocyty
 • po aktivaci antitrombinu III (AT III) a zvýšení jeho přirozené schopnosti inaktivovat f.Xa se fondaparinux z komplexu AT III/f.Xa uvolňuje a může aktivovat další antitrombinové molekuly
 • ovlivňuje pouze faktor X (oproti LMWH/heparinu mu chybí delší sacharidový řetězec nutný k vazbě na trombin)
 • v dávce 2,5 mg fondaparinux neovlivňuje běžné koagulační testy, jako aktivovaný parciální trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) nebo protrombinový čas (PT)/test mezinárodního normalizovaného poměru (INR) v plazmě ani krvácivý čas nebo fibrinolytickou aktivitu. Vzácně bylo detekováno prodloužení aPTT.
Fondaparinux - mechanismus účinku

Farmakokinetika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Indikace

Indikace dle přibalového letáku SÚKL

 • prevence VTE při ortopedických výkonech na DKK
  • fraktura v oblasti kyčelního kloubu
  • náhrada kyčelního kloubu
  • náhrada kolenního kloubu
 • prevence VTE u dospělých pacientů podstupujících břišní operaci, u kterých se předpokládá vysoké riziko tromboembolických komplikací
 • prevence VTE u dospělých pacientů s interním onemocněním, u kterých se usuzuje na vysoké riziko VTE a kteří jsou nepohybliví kvůli akutní chorobě jako např. srdeční nedostatečnost a/nebo akutní respirační onemocnění, a/nebo akutní infekce nebo zánětlivé onemocnění.
 • léčba akutní symptomatické spontánní tromboflebitidy dolních končetin bez současné flebotrombózy
 • léčba akutní hluboké žilní trombózy (DVT) a léčba akutní plicní embolie (PE) u dospělých pacientů, s výjimkou hemodynamicky nestabilních pacientů nebo pacientů, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní embolektomii.
 • léčba heparinem indukované trombocytopenie (HIT)
  • off label indikace – nejvíce dat má danaparoid, lepirudin a argatroban , méně ondaparinux a bivalirudin , nejméně DOAC

Kontraindikace

 • těžká renální insuficience (clearance kreatininu < 20 ml/min.)
 • aktivní klinicky významné krvácení
 • akutní infekční endokarditidě
 • známá přecitlivělost na fondaparinux

Dávkování

Fondaparinux - dávky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace účinku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.