INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / CÉVNÍ MALFORMACE

Durální arterio-venózní píštěl (DAVF)

Vloženo 05.10.2019 , poslední aktualizace 05.10.2020

 • tvoří cca 10-15% malformací, většinou postihuje pacienty ve věku 40-60 let
  • většina je idiopatická, někdy vzniká kraniotraumatu, trombose splavů apod   [Gandhi, 2012]
 • jsou obvykle zásobeny z povodí ACE cestou meningeálních tepen
 • drénují se rozšířenými spojkami přímo do intrakraniálních žilních splavů  ev. až do kortikálních žil (CVD – Cortical Venous Drainage)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • kr­vácení nebo prokrvácený venózní infarkt (vysoké riziko hlavně u typu II a III)   [Li, 2015]
 • tinnitus synchronní s tepem (hl. s. sigmoideus a transversus)
 • bolesti hlavy
 • oční symptomy – chemóza spojivky, otok atd (sinus cavernosus) – dif dg trombóza splavu!
 • DAVF může být vysokoprůtoková a spotřebovávat významnou část EF => námahová dušnost, hypertrofie LK

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Konzervativní postup

 • Borden I, Cognard I a IIa
 • u tinnitu lze u lehčích nálezů zkoušet komprese přívodné tepny (např. typicky komprese retroaurikulárně u DVAF s přívodnou tepnou a.occipitalis) Monitorace ACE v průběhu retroaurikulární komprese přívodné tepny

Intervenční postupy

 • jasnou indikací jsou DAVF typ II a III pro vysoké riziko krvácení
 • indikovat lze též typ I s obtěžujícím tinnitem

Léčba endovaskulární

 • přístup arteriální (TAE) – superselektivní distální katetrizace    Průběh embolizace DAVF živené z ACE
  • např.  Onyx [Lv, 2009]
 • přístup venosní (TVE) – hlavně u vícečetných drobných přívodných tepen, nevhodných k embolizaci
 • kombinace TAE + TVE    

Léčba operační 

 • pokud endovaskulárně nelze, nebo byl výkon neúspěšný či úspěšný jen parciálně

Stereotaktická radioterapie (SRS)

 • 20-30 Gy → trombotizace ozářených cév
 • obliterace pozvolná (2-3 roky)
 • nevhodná jako primární léčba při refluxu do kortikálních žil