• dlouhodobá antikoagulační léčba musí být často z různých důvodů přerušena (nejčastěji v důsledku plánovaného diagnostického či operačního výkonu), přerušení antikoagulace u akutních stavů viz kapitola neutralizace antikoagulačního účinku
 • rozhodnutí o periprocedurálním vysazení antikoagulace představuje složité balancování mezi rizikem trombembolie a krvácení
 • je nutné vyřešit 4 otázky:
  • zda je opravdu nutné antikoagulaci vysadit?
  • pokud ano, tak jak dlouho před výkonem
  • zda je nutná bridging terapie a v jaké dávce
  • vyčešit timing restituce antikoagulační terapie po výkonu
 • k zodpovězení těchto otázek musíme zhodnotit:
  • individuální riziko trombembolie
  • riziko krvácení (s ohledem na charakteristiky pacienta a plánovaného výkonu)
  • vzít v úvahu charakterisitky uživaného antikoagulancia (warfarin x DOAC)
  • zjistit reanální funkce
 • warfarin vyžadoval poměrně komplexní postup –  včasné vysazení min 5 dní před výkonem, poté sledování poklesu INR se včasným nasazením LMWH
 • DOAC situaci zjednodušují díky rychlému nástupu účinku i předvídatelnému realtivně krátkému odeznění (viz tabulka níže) účinku, bridging proto není ve většině případů nutný

Je opravdu nutné antikoagulaci vysadit?

 • vždy se jedná spíše o lepší či horší odhad, neboť poměr rizika trombembolismu (TE) při vysazení antikoagulace a naopak krvácení při jejím ponechání je často nejasný
  • TE se vyskytuje relativně zřídka, může mít ale fatální následky
  • krvácení při pokračující antikoagulaci je častější, zato ale často méně klinicky závažné, většinou bez trvalých následků

Zhodnocení rizika trombembolie

 • u pacientů s fisi používáme škálu CHA2DS2-VASc
 • u pacientů s žilní trombózou (VTE) se bere v potaz čas od diagnózy VTE a ev. přítomnost trombofilního stavu
 • u pacientů s mechanickou chlopní závisí riziko na typu a lokalizaci chlopně a ev. přítomnosti dalších rizikových faktorů (AF, kardiální selhávání, hypertenze, DM, věk > 75 let,, předchozí CMP)

Zhodnocení rizika krvácení

 • jedná se o kombinaci individuálního rizika pacienta a rizika samotného výkonu
 • u výkonu se bere v potaz lokalizace a invazivita výkonu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Jak dlouho před výkonem antikoagulaci vysadit

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Warfarin

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

DOAC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Plánované přerušení léčby NOAK

  Vysazení NOAK před neuroaxiální anestezií

 • předpokládá se vyšší perioperační hemoragické riziko, proto je doporučen delší interval
  • u dabigatranu 4-5 dní před výkonem
  • u Xa inhbitorů 3-5 dní 
 • opětovné nasazení NOAK po 24 hodinách
 • u vysoce rizikových pacientů zvážit LMWH bridging
 • samostatné guidelines pro spinální a analgetické výkony viz zde  a  zde

Je nutný bridging?

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kdy antikoagulaci znovu nasadit

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.