DOPLŇKY / ISCHEMICKÉ CMP

Etiologie iCMP v dětském věku

Vloženo 03.03.2021 , poslední aktualizace 18.12.2021

 Dif dg.  iCMP v dětském věku dle TOAST
Large Vessel disease (TOAST 1)
 • AS postižení velkých tepen se u dětí nevyskytuje
 • postižení velkých tepen je u nich podmíněno disekcí, vaskulitidami a nezánětlivými vaskulopatiemi (TOAST 4)
Kardioembolické CMP (TOAST 2) 
 • cca 20% iktů
 • vývojové srdeční vady (např. defekty septa síní a komor, koarktace aorty)
 • valvulární poruchy
 • endokarditidy
 • PFO
 • srdeční nádory (myxom, fibroelastom) (Fuchs, 2014)
 • kardiomyopatie
 • myokarditidy
 • srdeční operace
Mikroangiopatie (TOAST 3)
 • u dětí se klasická arteriolopatie nevyskytuje
 • geneticky podmíněné mikroangiopatie spadají pod TOAST 4 (např. ADAMTS13 thrombotická mikroangiopatie)
Jiné určené příčiny (TOAST 4)
Velké tepny
Takayashuova arteritida
Středně velké tepny
Polyarteritis nodosa
Kawasakiho nemoc
Malé tepny
Granulomatózní

 • Wegenerova granulomatosa
 • Churg-Straussův syndrom
Non-granulomatózní

 • Mikroscopická polyangiitida
 • Henoch- Schönleinova purpura
Ostatní Behçetova nemoc
Vaskulitidy u systémových chorob pojiva
Vaskulitidy sekundární (infekce, malignita, léky)
Izolovaná (primární) vaskulitida CNS (PACNS)
Coganův syndrom

Většina mikroangiopatií se projeví až ve vyšším věku

 • Acardi-Goutières Syndrome
 • CADASIL
 • CARASIL
 • CARASAL
 • MELAS
 • HANAC (Hereditary angiopathy with nephropathy, aneurysms, and muscle cramps)
 • HERNS (Hereditary endotheliopathy with retinopathy, nephropathy, and stroke) → viz zde
 • Pseudoxanthoma elasticum

→ kompletní přehled viz zde

 • plicní AV malformace → viz zde
 • ductus arteriosus apertus
 • angiografie (vč. srdeční katetrizace)
 • kardiochirugické operace
 • vzduchové a tukové embolie
 • tuková embolie
  • typicky po traumatech (fraktury dlouhých kostí), operačních výkonech
 • vzduchová embolie (mikroskopická x makroskopická)
  • při chybném zavedení CŽK do arterie
  • po opakovaných i.v. aplikacích v kombinaci s plicním AV zkratem či PFO
 • na CT/MR difúzní postižení Difúzní edém mozku v důsledku hypoperfúze během operace v ECC nebo border zone infarkty (watershed)
 • etiologicky nejčastěji při systémové hypotenzi ev. např. při moyamoya
 • drogy u adolescentů – kokain, crack, amfetamin, LSD, heroin (často vedou i k hemoragiím)
 • sympatomimetika, ergotamin, sumatriptan
 • onkologické léky
 • fetální iCMP
 • neonatální iCMP
Nejasná příčina (TOAST 5)
 • kombinace více etiologických faktorů
 • kryptogenní iCMP
 • nekompletní vyšetření