OBECNÉ POSTUPY / ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)

Vloženo 09.11.2019 , poslední aktualizace 24.08.2020

 • klinicko-radiologická jednotka
 • někdy označovaná jako reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS)
 • diagnostika je postavena na zobrazovacích metodách (především typickém MR nálezu v T2 a FLAIR)

Etiopatogeneze

 • není jednoznačná exaktní etiologie, uplatňují se různé vlivy pod stejným klinickým obrazem:
  • při dekompenzované hypertenzi (~ TK > 170-190 mm Hg)  vzniká porucha cerebrální autoregulace → výsledkem je vasodilatace, porucha endotelu a následně vznik vazogenního edému
  • dle další teorie může při akutní hypertenzi dojít k reaktivní vazokonstrikci s následnou hypoperfúzí , výsledkem může být až infarkt mozkové tkáně  [Bartynski, 2008]
  • nebo se jedná o reakci na systémovou zánětlivou odpověď s dysfunkcí endotelu ( teorii podporuje souvislost se sepsí, preeklampsií a autoimunitními chorobami), kdy uvolněné vazoaktivní látky zvyšují vaskulární permeabilitu (⇒ edém). U těchto pacientů může PRES vzniknout i při normotenzi !  [Kurukumbi, 2013]
 • změny zprvu reverzibilní při včasné terapii, při delším trvání mohou vzniknout ischemie či hemoragie
 • lokalizace typicky v parietálních a okcipitálních lalocích (mohou být ale i F a T, v cerebellu a bazálních gangliích)  [Legriel, 2011]

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • bolest hlavy  (26%)
  • střední až intenzivní, často špatná reakce na analgetika
 • nauzea, zvracení
 • encefalopatie s delirantním syndromem /  kvantitativní poruchy vědomí (od somnolence po koma) – vyloučit NCSE
 • epileptické záchvaty (až v 90%)
  • status epilepticus v cca 3%
 • poruchy zraku (26%)
  • halucinace
  • kortikální slepota,  která může být spojena s jejím popřením [tooltips keyword=“Antonův syndrom“ content=“Antonův-Babinskiho syndrom lze stručně charakterizovat jako anozognozii slepoty. Jedná se o soubor příznaků, které vznikají při lézi obou okcipitálních laloků. U pacienta vznikne korová slepota, kterou si však často neuvědomuje a aktivně ji popírá. Na cílené dotazy ohledně vizu konfabuluje. Jedná se o komplexní stav, který se kromě ztráty zraku vyznačuje konfuzním stavem s konfabulacemi, což mohou být dominující příznaky onemocnění. Tento syndrom je příkladem kortiko-subkortikální léze – porucha postihne jak primární zrakovou oblast (area 17), tak sekundární zrakové asociační arey (18 a 19) a jejich spoje s frontálním, parietálním a temporálním lalokem“]
  • hemianopsie
  • může být edém papily s retinálními hemoragiemi a exsudátem
 • fokální neurologické příznaky (3-17%)
 • dekomp. arteriální hypertenze (67-80%)
  • není korelace mezi TKmean a závažností radiologických změn
  • hypertenzní krize může předcházet neurologickým projevům ≥ 24 hodin
[Legriel, 2014]

Diagnostika

Počítačová tomografie (CT)

 • negativní ev. nespecifické hypodenzity v parietální a okcipitální oblasti oboustranně    PRES na CT

Magnetická rezonance (MR)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Další dif. dg. vyšetření

 • lumbální punkce
 • laboratorní vyšetření (např. autoprotilátky, Ca2+/S, Mg2+/S atd)
 • ev. mozková biopsie při podezření na infiltrativní proces

Diferenciální diagnostika

 • pro PRES je typické postižení P a O laloků, u nichž není jasná teritoriální distribuce, bolest hlavy a záchvaty
 • oproti ischemiím jsou ložiska v ADC mapě hyperintenzní
 • ischemie či hemoragie se nicméně může rozvinout jako komplikace PRES

→ dif dg leukoencefalopatií viz zde

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • při včasné léčbě je prognóza dobrá, při delším trvání mohou být léze i klinický deficit ireverzibilní

Odstranění příčiny PRES

 • základem terapie je odstranění vyvolávající příčiny:
  • normalizace TK, zabránit jeho kolísání
  • vysazení toxických léků
  • porod u eklampsie
  • korekce metabolických poruch (vč. dialýzy apod)

Symptomatická léčba

 • antihypertenzní terapie terapie hypertenzní krize
  • cílem je v prvních 2h pokles MAP o 20-25%
  • preferenčně i.v. EBRANTIL, TRANDATE
 • symptomatická léčba záchvatů → viz zde
  • dlouhodobá terapie většinou není nutná
 • korekce ev. hypomagnezémie
 • ev. antiedematozní léčba dle stavu a nálezu na MR
  • kortikoidy teoreticky mohou zlepšit edém, není důkaz o efektivnosti
  • kortikoidy mohou být i vyvolávající příčinou PRES!
PRES - managment

Prognóza

 • u většiny pacientů promptní léčba vede k úpravě stavu během 12-24 hodin (až několika dní)
 • MR nález může perzistovat týdny
 • opožděná léčba může být příčinou závažných komplikací (infarkt / krvácení) s trvalými následky
 • úmrtí je většinou vyvoláno krvácením nebo masivním edémem v zadní jámě lební