ZOBRAZOVACÍ METODY / DSA

Komplikace endovaskulárních výkonů

  98 x  –  vloženo 21.11.2019 , poslední aktualizace 10.12.2019

 • diagnostická DSA má nízké riziko komplikací (riziko neurol. deficitu ~ 0.09-0.14%)
  • riziko vzrůstá u starších pacientů s AS postižením aorty a krčních tepen
 • většina níže uvedených komplikací se spíše týká intervenčních výkonů (akutních i plánovaných)
 • trombóza tepny, distální mikro/makro embolizace
 • hyperperfúzní syndrom / hemoragická transformace u rekanalizačních výkonů
 • vazospazmy
 • disekce/perforace tepny
 • specifické komplikace v průběhu PTA/STNT
 • trombóza a.femoralis
 • disekující pseudoaneuryzma nebo AV zkrat mezi tepnou a žílou v třísle
 • hematom v třísle
 • retroperitoneální hematom
 • alergická reakce
 • hemodynamická instabilita s hypoperfúzí (např. po manipulaci v oblasti karotického sinu)
 • kontrastní nefropatie
 • kontrastní encefalopatie

Centrální komplikace

Trombóza tepny, distální embolizace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hemoragická transformace ischemie, SAK

 • výskyt především u reperfúzních výkonů při rozsáhlejších časných známkách ischemie
 • petechiální krvácení / hematom, ev. kombinace s IV krvácením či SAKem
 • klinicky symptomatické x asymptomatické
 • neutralizovat heparin → viz zde
 • pokud je pacient na duální antiagregaci či byl aplikován IIb/IIIa inhibitor, pak podat destičky a SOLUMEDROL 25mg i.v. (pokud pacient užívá CLP) [Qureshi, 2008]
Masivní ICH a SAK jako komplikace mechanické rekanalizace

Hyperperfúzní syndrom

 • výskyt u rekanalizačních výkonů či při řešení těsných stenóz
 • základem je striktní korekce TK periprocedurálně i v následných dnech   Edém levé hemisféry na CT v důsledku hyperperfúzního syndromu

viz zde

Vazospazmus

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vazospazmus v M1 úseku ACM
Vazospazmus na ACI vzniklý v průběhu intervenčního výkonu u akutní iCMP
Fokální vazospazmy na ACM
Klinicky asymptomatický vazospazmus vzniklý v průběhu mechanické trombektomie

Disekce / ruptura

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Specifické komplikace v průběhu PTA/STNT

Periferní komplikace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové komplikace

Komplikace související s podáním kontrastní látky

Hemodynamická instabilita s hypoperfúzí

 • např. bradykardie s hypotenzí po manipulaci v oblasti karotického sinu s aktivací parasympatiku
 • při závažné bradykardii podat ATROPIN 0,5 mg i.v.,
 • při hypotenzi vasopresory
 • ev. lze ATROPIN podat i profylakticky
  • u silně kalcifikovaných stenóz
  • u lézí v oblasti bulbu
  • při anamnézé IM