• diagnostická DSA má nízké riziko komplikací (riziko neurol. deficitu ~ 0.09-0.14%)
  • riziko vzrůstá u starších pacientů s AS postižením aorty a odstupujících tepen
 • většina níže uvedených komplikací se spíše týká intervenčních výkonů (akutních i plánovaných)
Centrální komplikace
 • trombóza tepny, distální mikro/makro embolizace
 • hyperperfúzní syndrom / hemoragická transformace u rekanalizačních výkonů
 • vazospazmy
 • disekce/perforace tepny
 • specifické komplikace v průběhu PTA/STNT
Periferní komplikace
 • trombóza a.femoralis
 • disekující pseudoaneuryzma nebo AV zkrat mezi tepnou a žílou v třísle
 • hematom v třísle
 • retroperitoneální hematom
Systémové komplikace
 • alergická reakce
 • hemodynamická instabilita s hypoperfúzí (např. po manipulaci v oblasti karotického sinu)
 • kontrastní nefropatie
 • kontrastní encefalopatie

Centrální komplikace

Trombóza tepny, distální embolizace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Integrilin

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Reopro

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hemoragická transformace ischemie

 • výskyt především u reperfúzních výkonů při rozsáhlejších časných známkách ischemie
 • petechiální krvácení až hematom, ev. kombinace s IV krvácením či SAKem
 • klinicky symptomatické x asymptomatické
 • při detekci krátce po výkonu neutralizovat heparin  → viz zde
 • pokud je pacient na duální antiagregaci či byl aplikován IIb/IIIa inhibitor, pak podat destičky a SOLUMEDROL 25mg i.v. (pokud pacient užívá CLP) [Qureshi, 2008]
Masivní ICH a SAK jako komplikace mechanické rekanalizace

Hyperperfúzní syndrom

 • výskyt u akutních rekanalizačních výkonů či při plánovaném řešení těsných stenóz s hypoperfúzí v distálním řečišti (lze ověřit pomocí TCCD)
 • základem je striktní korekce TK periprocedurálně i v následných dnech   Edém levé hemisféry na CT v důsledku hyperperfúzního syndromu

viz zde

Vazospazmus

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vazospazmus v M1 úseku ACM
Vazospazmus na ACI vzniklý v průběhu intervenčního výkonu u akutní iCMP
Fokální vazospazmy na ACM
Klinicky asymptomatický vazospazmus vzniklý v průběhu mechanické trombektomie

Disekce / ruptura

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Specifické komplikace v průběhu stentingu

Periferní komplikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové komplikace

Komplikace související s podáním kontrastní látky

Hemodynamická instabilita s hypoperfúzí

 • např. bradykardie s hypotenzí po manipulaci v oblasti karotického sinu s aktivací parasympatiku
 • při závažné bradykardii podat ATROPIN 0,5 mg i.v.,
 • při hypotenzi vasopresory
 • ev. lze ATROPIN podat i profylakticky
  • u silně kalcifikovaných stenóz
  • u lézí v oblasti bulbu
  • při anamnéze IM