• díky zobrazovacím metodám je průkaz IC krvácení snadný, těžištěm diagnostiky je pátrání po etiologii krvácení

Počítačová tomografie (CT)

Nativní CT mozku

 • základní vstupní vyšetření – cílem je lokalizovat hematom, posoudit jeho typ, objem (→  ICH score), pravděpodobnou etiologii a hrozící komplikace
 • čerstvá krev je v nativním CT obraze hyperdenzní  CT mozku - denzita hematomu se v akutním stadiu pohybuje okolo 70-80 HU.   
  • zvýšená denzita je dána především nahromaděním proteinové složky hematomu
  • denzita hematomu v akutním stadiu se typicky pohybuje okolo 70-80HU, má-li leze denzity > 100-120HU, nejedná se již o krev – kalcifikace, cizí tělesa apod.   Odlišení hemoragie a kalcifikace - denzita hematomu se v akutním stadiu pohybuje kolem 70-80 HU. Má-li léze denzitu nad 120 HU, nejedná se již o krev
  • během dnů až týdnů dochází k resorbci hematomu provázené poklesem jeho denzity, v chronickém stadiu pak nacházíme v místě vstřebaného hematomu většinou hypodenzní pseudocystu s atrofií okolní mozkové tkáně (nelze odlišit od starší ischemie)  Pozdní stadium IC hematomu nelze odlišit od starší ischemie (nutné MR GRE vyšetření)
 • v okolí subakutního hematomu se postupně objevuje vazogenní edém, který se zobrazuje jako hypodenzní oblast   Kolaterální edém u ICH na nativním CT  Vasogenní edém v okolí hematomu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CT angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Magnetická rezonance, MR angiografie

 • limitace u pacientů v bezvědomí, na UPV, kontraindikace apod.
 • zobrazení závisí na stadiu přeměny hemoglobinu v koagulu (viz tab)
 • gradientní echo sekvencí (GRE) lze detekovat i časné krvácení a to s podobnou  senzitivitou jako při použiti CT. MR tak  lze použit jako vstupní zobrazovací vyšetření v iktovém programu
 • pro MRA platí stejné indikace jako pro CTA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Digitální subtrakční angiografie (DSA)

 • DSA bývá nahrazována především CTA (ev. MRA), které lze provést rychle a bez výraznější zátěže pacienta v rámci iniciální diagnostiky
 • DSA provádíme až při negativním CTA/MRA a důvodném podezření na přítomný zdroj krvácení nebo k upřesnění patologie na CTA/MRA   
  • DSA lépe určí hlavní přítoky, typ a rozsah nidu, typ průtoku (vysoko- nebo nízkoprútokový), žilní drenáže, ev. stenózu odvodné žíle a přidružené cévní patologie (intranidální nebo perinidální aneuryzma)

Laboratorní a další pomocná vyšetření

 • krevní obraz (trombocyty)
 • koagulace
  • APTT, Quick, INR, TT, fibrinogen (hlavně po TL)
  • ev. ECT a Hemoclot (dabigatran) viz zde
  • ev. specifické anti-Xa  (xabany) viz zde
 • glykémie, urea, kreatinin, osmlolalita, jaterní testy, ionty vč Ca, Mg
 • CRP, D-dimery
 • kardioenzymy+troponin
 • vstupní 12ti svodové EKG, poté monitorace EKG,  TK, sat O2
 • RTG srdce a plic
 • ev. toxikologie