DOPLŇKY / ŠKÁLY

Svalový test a hodnocení spasticity

Vloženo 09.01.2020 , poslední aktualizace 11.03.2020

Svalový test

0  sval nemá žádnou aktivitu, není schopen žádné kontrakce
1  sval provede pouze svalový stah bez pohybu končetiny
2  sval vykoná pohyb končetiny pouze, když je pohyb prováděn se zátěží menší než je tíha vyšetřované končetiny
(např. u ramenního kloubu pacient provede flexi v glenohumerálním skloubení pouze v poloze vleže na boku, kdy odpadá váha vyšetřované končetiny)
3  sval provede pohyb končetiny pouze proti gravitaci
4  sval je schopen provést pohyb končetiny proti malému odporu
5  sval je schopen provést pohyb i proti velkému odporu

Modifikovaná Ashworthova škála spasticity

0
svalový tonus nezvýšen
1 mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny
1+ mírné zvýšení svalového tonu patrné po přibližně polovinu doby rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny
2 výraznější zvýšení svalového tonu patrné v celém rozsahu pohybu, pasivní pohyb je však snadný
3 zřetelné zvýšený svalového tonu, pasivní pohyb obtížný
4 postižená část je v trvalém abnormální postavení (flexi či extenzi), pasivní pohyby obtížné do všech směrů
[Bohannon a Smith, 1986]

Léčba spasticity BTX

Vstupní kritéria:

  • středně výrazná až těžká spasticita trvající nejméně 2 měsíce
  • fokální distribuce spasticity
  • po rehabilitační léčbě nedochází k dalšímu zlepšení
  • po aplikaci btx je nutná účast v aktivním rehabilitačním a léčebném programu
  • zahájení léčby BTX u aktivních nemocných se zachovaným protažením svalů po pasivním cvičení

Vyřazovací kritéria:

  • fixní kontraktury a deformity kloubů
  • těhotenství
  • neuromuskulární choroby
  • antikoagulační léčba s INR nad 2.5