DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus glossopharyngeus (n.IX)

Vloženo 02.08.2021 , poslední aktualizace 17.10.2021

Funkční a anatomické poznámky

Anatomie

 • smíšený nerv s motorickou, senzitivní a parasympatickou složkou a má i senzorickou funkci (chuťové vjemy)
 • jádra v úrovni oblongaty:
  • ncl. tractus solitarii (senzorické)
  • ncl. salivatorius inferior (parasympatické)
  • ncl. ambiguus (somatomotorické)
 • vystupuje z oblongaty na rostrálním konci sulcus lat. posterior, pokračuje ke společnému výstupu z lebky skrze foramen jugulare ( spolu s n.X a n.XI.), kde má ganglion superius et inferius. Odtud sestupuje před a. carotis interna (mezi ACI a VJI) při m. stylopharyngeus a jde ventrálně k radix linguae, kde vstupuje skrze m. styloglossus

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Inervuje

 • senzitivní vlákna (jádro n.spinalis) – zadní třetina jazyka, měkké patro, anterolaterální a zadní část faryngu  a  tonsila,  Eustachova trubice a dutina bubínková
 • senzorická vlákna – chuťové vjemy ze zadní třetiny jazyka (hlavně hořká chuť)
 • vegetativni část – ncl. salivatorius inferior → ganglion oticum → gl.parotis (parasympatikus)
 • motorická část (ncl. ambiguus), podílí se na inervaci faryngeálního a laryngeálního svalstva (hlavní inervace je ale z n.X)

Klinické vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz léze n.glossopharyngeus

 • hypestézie ve výše uvedených oblastech
 • porucha chuti v zadní třetině jazyka (hypogeuzie, ageuzie, parageuzie).
 • porucha vegetativních vláken se neprojeví – ostatní slinné žlázy kompenzují nedostatečnou sekreci parotitidy.
 • motorika většinou bez zřetelných výpadových jevů při izolované lézi n IX – z reflexů mohou být postiženy reflexy měkkého patra a reflex zvracivý (faryngeální) , může se objevit dysfagie, dysartrie
  • supranukleární porucha se projeví jen při bilaterálním postižení, neboť každé jádro má inervaci z kortikobulbárních drah obou hemisfér