DOPLŇKY / ŠKÁLY

Hodnocení kolaterálního oběhu

  88 x  –  vloženo 01.11.2019 , poslední aktualizace 13.10.2020

Hodnocení kolaterál na DSA

  Collateral Grading System   [Higashida,2003]
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez nálezu kolaterál
1 pomalé, nekompletní kolaterální zásobení periferie
2 rychlé, ale nekompletní kolaterální zásobení periferie
3 kompletní, ale zpomalené retrográdní plnění celého teritoria v pozdní venózní fázi
4 kompletní a rychlé retrográdní plnění celého teritoria
Grade 4 - okluze ACA vlevo, kompletní a rychlé plnění přes ACI vpravo
  Pial Collateral Score  [Christoforidis et al,2005]
Pial collateral score [Christoforidis, 2005]
Grade 1 - v pozdní venózní fázi se plní i distální úsek M1 za okluzí

Hodnocení kolaterál na CTA

 • CTA umožňuje i analýzu kolaterálního oběhu -přítomnost dobrého kolaterálního oběhu koreluje s menším jádrem infarktu a predikuje lepší výsledený klinický stav při reperfúzní terapii
 • k hodnocení můžeme použít jednoduchou škálu Collateral Score (CS)
 • informace o dynamice kolaterálního oběhu přináší oproti single phase CTA multifázická CTA
  • celkem 3-4 fáze intrakraniální CTA (s redukovanou dávkou rtg záření), zpoždění 4s, kontrast podán 1x v úvodu vyšetření
  • může odlišit absenci kolaterál od jejich opožděného plnění   Multifazická CTA - odlišení chybějících kolaterál (horní řádek) od zpomaleného průtoku (dolní řádek) [Yang, 2008]
  • může dále odlišit minimální anterográdní toky od retrográdního zásobení [Fröhlich, 2012]
A - standardní CTA, B - multifázická CTA
Collateral Score (CS) dle CTA [Tan, 2009]
Score Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0 žádné kolaterály
1 kolaterály zásobující ≤ 50% ischemizované oblasti
2 zásobení >50% a <100%
3 kompletní kolaterální zásobení
Někdy bývá zařazován i bod 4, kde je díky kolaterálám popisován zvýšený tok oproti zdravé straně   [Souza, 2012]
Collateral Score (CS) dle zdrojových snímků CT angiografie

Kolaterály na CTA CS score 3

Okluze M1 vpravo, collateral score 0

Kolaterály na CTA – CS score 0

Kolaterální oběh v povodí ACM dle CTA [University of Calgary]
Score Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0 žádná či minimální vaskularizace
1 ↓ vaskularizace ve srovnání se zdravou stranou
2 N nebo↑ vaskularizace oproti zdravé straně
Okluze ACM vlevo - přední ACM = 0, zadní ACM =1, CS = 1
Hodnocení kolaterál ve vyznačených oblastech (zelená/modrá 0 nebo 1 bod, tedy max. celkem 2 body)

Basilar Artery on Computed Tomography Angiography (BATMAN) score

 • hodnotí se přítomnost arteria vertebralis, proximálního, středního a distálního úseku AB, obou ACP a obou ACoP  [Alemseged, 2017]
 • skóre odráží důležitost jednotlivých tepen v kolaterálním zásobení
 • maximální dosažená hodnota, tj. zachovalý průtok celým zadním řečištěm, je 10 bodů
  • pa­cienti s nízkou hodnotou BATMAN score mají menší pravděpodobnost dosažení dobrého výsledného klinického stavu, a to i v případě úspěšné rekanalizace –  skóre ≤ 7 identifikuje pa­cienty, kteří pravděpodobně nebudou z reperfuzní terapie profitovat
  • pa­cienti s vysokými hodnotami mohou dopadnout dobře, a to i v případě, že jsou rekanalizováni v delším časovém intervalu od vzniku symp­tomů (> 6h)
BATMAN score

Posterior circulation CTA score

 • 0 –  nepřítomnost ACoP, 1 –  pouze jednostran­ná ACoP, 2 –  oboustran­ná přítomnost ACoP
 • pa­cienti s oboustran­ně přítomnými zadními komunikantami měli méně závažný iktus ve srovnání s těmi, kteří měli pouze jednu nebo žádnou ACoP    [Goyal, 2016]