DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus accessorius (n.XI)

Vloženo 02.08.2021 , poslední aktualizace 17.10.2021

Funkční a anatomické poznámky

 • n.accesssorius je čistě motorický nerv, jehož jádrem je nucleus ambiguus (somatomotorické jádro pro n. IX a X.)
 • nerv je složen ze dvou částí radices craniales a radices spinales.
  • radix cranialis (pars vagalis) – vlákna vycházející z nucleus ambiguus, jsou odštěpenou složkou n. vagus,
  • radix spinalis (pars spinalis) – vzniká spojením kořenových vláken ze segmentů krční míchy C1–C6 do jednotného kmene, který pak prochází do lebky skrz foramen magnum
 • spojením těchto dvou složek vzniká kmen nervu a ten vystupuje z lebky skrze foramen jugulare, kde se dělí na:
  • ramus internus
   • vlákna mají stejnou hodnotu jako motorická vlákna vagová
   • vycházejí z distální části nucleus ambiguus a spojují se s n.vagus
   • inervují svalstvo laryngu
  • ramus externus
   • motorická vlákna z laterálních částí předních rohů prvních 5-6 segmentů míšních, při foramen jugulare se připojí k n.accessorius
   • zásobuje m.sternocleidomastoideus a střední a dolní porci m.trapezius (horní porci zásobuje 3. a 4. cervikální nerv

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické vyšetření

Zevni větev

 • aspekce – symetrie ramen a trapézů, symetrie lopatek v klidu a při předpažení (nejlépe při opření o zeď)    Paréza n.accessorius vpravo
 • palpace m.trapezius (střední a dolní porci), sledovat výskyt ev. fascikulací
 • testovat elevaci ramen proti odporu
 • testovat otáčení a záklon hlavy proti odporu, sledovat m.SCM    Paréza n.XI vlevo
 • testovat abdukci paží nad horizontálu (vázne na straně léze)
Vyšetření n.accessorius

Vnitřní větev

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz léze n.accessorius

 • izolované obrny n. XI nejsou časté
  • léze r. internus
   • izolovaná léze ramus internus n.XI bývá většinou kompenzovaná dalšímy nervy postranního smíšeného systému (PSS – tedy n. IX a X.)
   • u postižení nervů IX-XI  (trauma, zánět, tumor ve foramen jugulare) nebo při lézi v oblasti ncl. ambiguus bývá obrna měkkého patra a porucha fonace (palatolaryngeální hemiplegie – Avellisův syndrom)   Avellisův syndrom na MR  Paréza patra vlevo  [Kitanaka, 1992]    [Sonpal, 2012]
  • léze r. externus – porucha rotace hlavy ke zdravé straně (m.sternocleidomastoideus), rameno na postižené straně je sníženo a vázne abdukce paže nad horizontálu   Léze n.accessorius  Paréza n.accessorius vpravo
   • postižený stáčí a rotuje hlavu k postižené straně
   • při oboustranné poruše vázne záklon
  • Schmidtův syndrom – současná léze vnitřní i zevní větve
 • supranukleární inervace je zabezepečena pomocí tr.corticobulbares, které jdou sice bilaterálně, dominují však dráhy z kontralaterální hemisféry  ⇒  centrální paresa je lehká a může být přehlédnuta

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • iatrogenní v průběhu operace v oblasti krku, po CEA
 • traumatická (lacerace, trakce nebo komprese)   [Coulter, 2015]