DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Andexanet

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.10.2020

 • v r. 2018 schálen FDA preparát andexanet (ONDEXXYA, ANDEXXA)   → viz zde
  • andexanet je modifikovaná rekombinantní forma lidského faktoru Xa, která specificky vyvazuje molekuly inhibitorů faktoru Xa a způsobuje jejich sekvestraci, čímž rychle snižuje jejich aktivitu
  • pozitivní výsledky studie ANNEXA-A  a ANNEXA-R a ANNEXA-4   [Medscape 2016]
  • podáván bolus během 15-30 minut a poté 2 hodinová infúze
 • studie byla publikována v r. 2019
 • n = 352
 • všichni dostali bolus andexanetu alfa s následnou 2h infuzí k léčbě akutního závažného krvácení vzniklého po užití inhibitoru faktoru Xa v předcházejících 18 hodinách
  • ICH 64%, GIT krvácení 26%
  • rivaroxaban 36%, apixaban 55%, edoxaban 3%, enoxaparin 6% (jen ti s dávkou > 1 mg/kg)
 • studie hodnotila pokles anti-Xa aktivity a hemostatickou účinnost po 12h od ukončení infúze
  • u apixabanu a rivaroxabanu klesla průměrná aktivita anti-Xa o 92 %, u enoxaparinu došlo k poklesu o 75 %
  • hemostáza za 12 h byla hodnocena jako výborná/ dobrá u 82 % pacientů
 • mortalita/30 dní: 14 % nemocných,  trombotické příhody: 10 %,  2 pacienti měli lehkou reakci po infúzi

Standardní dávka

 • ≥ 8h od podání DOAC
 • < 8h od podání dávky rivaroxabanu  ≤ 10 mg nebo apixabanu ≤ 5mg
 • bolus 400 mg rychlostí 30 mg/min (tedy cca 13 min)
 • infuse 4 mg/min, 120 min (celkem 480 mg)

Zvýšená dávka

 • nejasná doba podání DOAC
 • < 8h od podání dávky rivaroxabanu > 10 mg nebo apixabanu > 5mg
 • bolus 800 mg  rychlostí 30 mg/min
 • infuse 8 mg/min, 120 min (celkem 960 mg)
 • při a po aplikaci aktivně monitorovat ev. projevy thrombembolické kompolikace !!
 • CAVE rebound fenomén   Andexanet
Andexanet - dávkování
Andexanet - dávkování