ISCHEMICKÉ CMP / AKUTNÍ TERAPIE

Intraarteriální trombolýza (IAT)

Vloženo 03.12.2019 , poslední aktualizace 20.09.2022

 • intraarteriální trombolýza (IAT) = aplikace trombolytika katetrem přímo do místa okluze
 • randomizované studie MELT a PROACTpoužívaly prourokinázu (r-proUK), studie IMS3 a SYNTHESIS použily již alteplázu (tPA)
 • v klinické praxi je používána altepláza (tPA); dávkování není standardizováno
 • standardní terapeutické okno pro IAT bylo 0-6h, studie s pokročilým zobrazením nejsou k disp. (individuální okno lze teoreticky převzít ze studií s IVT – v guidelines toto ale není specifikováno)

Indikace

 • indikace stejné jako u mechanické rekanalizace
 • v současnosti je preferována MT, IAT lze provést např.:
  • pokud je trombus pro mechanickou rekanalizaci nedostupný (anatomické poměry – kinking, atypický odstup cév, apod)
  • k léčbě distální embolizace (vč. embolických komplikací MT)  [Kaesmacher, 2019]
  • rescue terapie při selhání MT; dobrý efekt MT s následnou IAT byl referován ve studii CHOICE  (Zaidi,2019)
AHA/ASA 2015
 • IAT lze provést u pečlivě selektovaných pacientů s iCMP s významným deficitem a okluzí ACM trvající < 6 hodin (I/B-R)
 • optimální dávka IA tPA není známa a tPA není FDA schválena k IA aplikaci, proto je preferována mechanická rekanalizace

Kontraindikace

Mimo běžné kontraindikace trombolýzy :

 • arteriální disekce
 • proximální (většinou karotická) stenóza nebo výrazné vinutí znemožňující zavedení mikrokatetru k místu postižení
 • rozsáhlé časné známky ischemie na CT / chybění penumbry na CT perfúzi

Technické provedení a dávkování tPA

Dávkování dle původních protokolů IAT

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

IAT po předchozí mechanické trombektomii

 • dle studie CHOICE – alteplase 0.225 mg/kg; max 22.5 mg, podáno infúzí během 15-30 minut u pacientů s TICI 2b-3
Muž, 58 let. Mozkový infarkt v povodí a. carotis interna vpravo způsobený tandemovou lézí - uzávěrem M1 se subtotální stenosou ACI vpravo, NIHSS 17. Intravenózní t-PA bez efektu. Vzhledem k těsné stenose ACI provedena angioplastika a stenting karotidy (vlevo dole), následně trombektomie za cca 5hodin od vzniku obtíží pomocí Merci katetru (extrahován asi 2 cm dlouhý červený embolus). Dle kontrolního nástřiku patrna kompletní rekanalizace ACM.