DOPLŇKY

Kolaterální mozková cirkulace

  134 x  –  vloženo 08.11.2019 , poslední aktualizace 26.03.2020

 • rozvoj mozkového infarktu je významně ovlivněn stavem kolaterální mozkové cirkulace
 • akutní uzávěr tepny vede ke změně tlakových gradientů a tato změna vede za příznivých anatomických poměrů k otevření kolaterál
 • dobře rozvinuté a funkční kolaterály mohou přechodně nahradit funkci okludované tepny, čímž výrazně zlepšují prognózu pacienta

Klasifikace

Funkční

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Anatomická

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Willisův okruh

 • Willisův okruh tvoří obě ACP, ACoP, ACM a ACA a rostrálně nepárová ACoA
 • uspořádání willisova okruhu je velmi variabilní a individuál­ní odchylky jsou časté
  • různá šíře větví na pravé a levé straně
  • převaha krevního řečiště karotického či vertebrálního
  • výrazná asymetrie celého okruhu
  • absence některé z tepen
   • ACoA chybí v 1 % případů
   • proximální segment ACA chybí asi v 10%
   • ACoP chybí nebo je hypoplastická ve 30%
Williův okruh

Leptomeningeální anastomózy

 • LMA jsou piální tepny spojující větve mezi dvěma hlavními mozkovými arteriemi, které zásobují dvě odlišná kortikální teritoria
 • jde nejčastěji  end-to-end anastomózy mezi ACA a ACMACA a ACP a  ACM a ACP, existují rovněž anastomózy mezi oběma ACA
 • při okluzi mozkové tepny klesá tlak v odpovídajícím cévním teritoriu, čímž vzniká tlakový gradient mezi cévami nepostižené oblasti a teritoriem stenotické/uzavřené tepny, to vede ke  zpětnému (retrográdnímu) plnění postižené oblasti

  Faktory ovlivňující LMA

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení kolaterál

  CT angiografie / DSA

  Neurosonologie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vertebrální steal fenomén při stenóze a.subclavia
Vertebrální steal fenomén při stenóze a.subclavia
Stenóza a.subclavia vpravo na CTA
Verterbální steal fenomén

Významná stenóza a.scl. vpravo, steal fenomén na AV vpravo, kyvadlový steal v a.basilaris