• rozvoj mozkového infarktu je významně ovlivněn stavem kolaterální mozkové cirkulace
 • akutní uzávěr tepny vede ke změně tlakových gradientů a tato změna vede za příznivých anatomických poměrů k otevření kolaterál
 • dobře rozvinuté a funkční kolaterály mohou přechodně nahradit funkci okludované tepny, čímž výrazně zlepšují prognózu pacienta

Klasifikace

Funkční

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Anatomická

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Willisův okruh

 • Willisův okruh tvoří obě ACP, ACoP, ACM a ACA a rostrálně nepárová ACoA
 • uspořádání willisova okruhu je velmi variabilní a individuál­ní odchylky jsou časté
  • různá šíře větví na pravé a levé straně
  • převaha krevního řečiště karotického či vertebrálního
  • výrazná asymetrie celého okruhu
  • absence některé z tepen
   • ACoA chybí v 1 % případů
   • proximální segment ACA chybí asi v 10%
   • ACoP chybí nebo je hypoplastická ve 30%
Williův okruh

Leptomeningeální anastomózy

 • LMA jsou piální tepny spojující větve mezi dvěma hlavními mozkovými arteriemi, které zásobují dvě odlišná kortikální teritoria
 • jde nejčastěji  end-to-end anastomózy mezi ACA a ACM,  ACA a ACP a  ACM a ACP, existují rovněž anastomózy mezi oběma ACA
 • při okluzi mozkové tepny klesá tlak v odpovídajícím cévním teritoriu, čímž vzniká tlakový gradient mezi cévami nepostižené oblasti a teritoriem stenotické/uzavřené tepny, to vede ke  zpětnému (retrográdnímu) plnění postižené oblasti
a - ACP b - LMA mezi ACM-ACA c - LMA mezi ACP a ACM d - tektální plexus mezi ACP a SCA e - anastomózy distálních cerbellárních tepen f - ACoA [Liebeskind, 2003]

  Faktory ovlivňující LMA

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení kolaterál

  CT angiografie / DSA

  Neurosonologie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vertebrální steal fenomén při stenóze a.subclavia
Vertebrální steal fenomén při stenóze a.subclavia

STEAL FENOMÉN PŘI STENÓZE A.SUBCLAVIA VPRAVO

Stenóza a.subclavia vpravo na CTA

Stenotický turbulentní tok v a.subclavia


Steal fenomén ve V2 úseku AV vpravo - tok retrográdní


Steal fenomén s kyvadlovým tokem v a.basilaris


Dopředný tok v AV4 vlevo


Steal fenomén ve V4 úseku AV vpravo- tok retrográdní

Kolaterální oběh přes ACoP při bilaterální okluzi ACI
Kolaterální oběh přes ACoP při bilaterální okluzi ACI

BILATERÁLNÍ OKLUZE A.CAROTIS INTERNA

Okluze ACI bilat na CTA rekonstrukci


Rezistentní toky v ACC vlevo


ACP vlevo s akcelerovanými toky v rámci kolaterálního oběhu


Okluze ACI dx na transverzálním řezu


Relativně vydatné toky v ACM vlevo, reagující na poklep AV vlevo


Dopředný tok v ACA vlevo


Toky v ACP vpravo bez akcelerace


Pomalejší systolická akcelerace i nižší toky v ACM vpravo oproti levé straně (PSV 63 vs 75 cm/s)


Pomalejší systolická akcelerace v ACA vpravo, kde je navíc retrográdní tok


Normální toky v a.basilaris


Okluze v odstupu ACI vlevo