DOPLŇKY / ŠKÁLY

CHA2DS2VASc score

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

  • pacienti s paroxysmální formou fibrilace síní (pFISI) mají podobné riziko CMP jako pacienti s formou perzistentní či permanentní  [Hart 2000]
  • výběr medikace závisí na riziku iCMP → pro iniciální posouzení rizika vzniku trombembolických komplikací je doporučeno použít CHA2DS2VASc skóre (nahradilo starší CHADS2 score)
  • v rámci sekundární prevence iCMP má pacient minimálně 2 body = indikace k antikoagulační terapii
CHA2DS2-VASc a CHADS2 score
CHA2DS2-VASc score
CHADS2
 C – kardiální selhání (EF<40%)
1
1
 H – hypertenze
1
1
 A – věk ≥ 75
2
1
 D – diabetes mellitus
1
1
S2 – předchozí TIA / iCMP
2
2
 V – vaskulární onemocnění (ICHS/IM, ICHDKK,  AS aorty/karotid)
1
 A – věk 65-74 let
1
 Sc (sex category) – ženské pohlaví
1
CHA2DS2-VASc CHADS2
  Roční riziko iCMP
[Eckmann,2011]
Roční riziko iCMP
Gage, JAMA 2001]
 0 – 0%
 1 – 1.35% **
 2 – 2.2%
 3 – 3.2%
 4 – 4.0%
 5 – 6.7%
6 – 9.8%
7 – 9.6%
8 – 6.7%
9 – 15.2%
0 – 1.9%
1 – 2.8%
2 – 4.0%
3 – 5.9%
4 – 8.5%
5 – 12.5%
6 – 18.2%

** dle některých studií je riziko u CHA2DS2-VASc skóre nižší – 0.2-0.7%  [Friberg, 2015]

Limitací uvedených škál je absence některých důležitých informací:
  • TEE –  spontánní echokontrast či dokonce trombus v levé síni?
  • CT a MR mozku – němé ischemie?  mikrokrvácení na MR GRE?
  • posouzení individuálního rizika krvácení (především intrakraniálního) – škály vycházejí z dat pacientů užívajících warfarin! U NOAK lze předpokládat nižší riziko hemoragií.

ORBIT
→ ATRIA bleeding risk score
→ HEMORR2HAGES Score

  • pacienti s HAS-BLED >3 mají vyšší riziko krvácení ⇒ opatrnější nastavení antikoagulační/ antiagregační terapie s častějšími kontrolami
  • někdy užívaná nižší hodnota INR (1,8-2,5) u starších pacientů nemá oporu v žádné významnější studii. Z kohortových studií je známo, že při INR 1,5-2,0 narůstá riziko CMP dvojnásobně, INR < 2 není doporučováno
  • riziko významného krvácení při adekvátní antikoagulační léčbě je u starších pacientů podobné jako při léčbě antiagregační
  • riziko pádů starších pacientů jako důvod nepodání antikoagulace je přeceňováno, pacient s fisi a indikací antikoagulace by musel upadnout cca 300krát/rok, aby riziko intrakraniálního krvácení převýšilo benefit z antikoagulační léčby