• 2x častější u žen, postihuje převážně starší ženy > 50 let
 • roční incidence 17 / 100 000 osob nad 50 let , prevalence 223 / 100 000 v rozmezí 50 – 59 let  a 44,7 / 100 000 > 80 let
 • někdy výskyt v rámci polymyalgia rheumatica  (resp. obě jednotky jsou brány jako kontinuum jednoho patologického procesu, temporální arteritida je již známkou pokročilého zánětlivého procesu)
  • bolesti a ztuhlost proximálních svalů a trupu
  • zvýšená FW

Etiopatogeneze

 • jsou postiženy velké a střední arterie, dominuje postižení ACE
  • ACI a intrakraniální úseky dalších tepen jsou postiženy zřídka
 • histologicky jde o panarteritidu s tvorbou obrovskobuněčných granulomů, často v blízkosti porušené lamina elastica interna  Granulom (v kroužku) s obrovskými buňkami (šipka)
 • dochází též k nekróze hladké svaloviny cév, proliferaci intimy a trombóze
 • stěna cévy je infiltrována aktivovanými makrofágy a CD 4T lymfocyty (produkující Th – 1 cytokiny)
 • postižení cévy je segmentální, dochází k zúžení lumina cév  až k obliteraci

Klinický obraz

Systémové příznaky (v iniciální zánětlivé fázi)

 • z celkových příznaků dominují nechutenství, pokles hmotnosti, horečka (~ 15%), noční pocení, schvácenost, deprese
 • bolest hlavy (40-90% pacientů)
 • elevace zánětlivých markerů

Lokální nález

 • artérie je zduřelá, palp. citlivá, mizí pulsace, mohou být hmatné uzly
 • kůže může být zarudlá, přecitlivělá
 • někdy je arteritida okultní a prvními příznaky jsou až bolesti hlavy a jednostranná slepota
Temporální arteritida

Ischemické příznaky

 • postižení a.carotis externa
  • bolest hlavy
  • bolest při mluvení a žvýkání (čelistní klaudikace)
 • postižení a.ophtalmica, aa.cilliares, a.centralis retinae – infarkt n.opticus častěji než retiny
  • ischemická neuropatie optiku (ION) →  viz zde
   • přední  x  zadní
  • amaurosis fugax
  • retinální vakovité exsudáty
  • obrny okohybných nervů
 • postižení ACI, AV
  • iCMP/TIA

Diagnostika

Klinické vyšetření

 • lokální palp. nález popsán výše

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostická kritéria

 • při důvodném klinickém podezření není vhodné s léčbou otálet, významných dg. kritériem se pak stane rychlá regrese subjektivních obtíží po zahájení kortikoterapie (u jiných autoimunitních chorob není úleva tak rychlá a výrazná)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

Terapie

Léčba základního onemocnění

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prevence ischemické CMP

 • antiagregace (ASPIRIN 100mg denně)