ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Stenookluzivní postižení VB řečiště

Vloženo 10.12.2019 , poslední aktualizace 06.09.2021

 • vertebrobazilární (VB) povodí bývá často postiženo aterosklerózou (AS), i když méně ve srovnání s povodím karotickým
   • incidence ~ 20–40 % všech pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním
   • převažuje postižení odstupového úseku (V0)
 • kromě AS mohou perfúzi tohoto teritoria zhoršovat i další nálezy resp. jejich kombinace
   • hypoplazie, aplazie
   • variety v průběhu (kinking, coiling) či odstupu tepen  Variety odstupu tepen z aortálního oblouku
   • mechanický útlak ve foramen vertebrale (Bow-hunter syndrom)
   • steal syndrom při postižení a.subclavia
   • disekce (typicky V3 úsek)
 • mechanismus vzniku CMP/TIA
  • trombembolie
  • hypoperfúze při těsné stenóze

Možnosti kolaterálního oběhu

 • v případě stenóz či okluzí v proximálních úsecíh existují bohaté možnosti kolaterálního oběhu:
  • retrográdně z kontralaterální AV
  • z a.occipitalis
  • z tr. thyreocervicalis
Kolaterály při okluzi prox. úseku AV
Stenosa a.scl. vpravo, okluze a.scl. vlevo, okluze V0 bilaterálně. Kolaterální oběh z tr. thyreocervicalis

Klinický obraz

 • asymptomatické stenózy (velmi často)
 • v případě stenózy a.subclavia bývá oslabení pulsu a nižší TK na postižené končetině
 • tranzientní příznaky hypoperfúzní (nejčastěji vertigo ev. drop attacks)
 • TIA/mozkový infarkt → kmenové CMP viz zde
  • různorodá kombinace příznaků z kmene, thalamu, cerebella a ev. O a T laloků
  • infarktu často předchází tranzientní příznaky (TIA)

Diagnostika

Neurosonologie

 • metoda 1.volby – přesná, neinvazivní, nezatěžující, dostupná a levná
 • při indikaci ev. výkonů je vhodná kombinace s CTA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CT angiografie / MR angiografie

 • preferenčně CT angiografie
CTA - okluze tr.brachiocephalicus
CTA - Okluze a.subclavia a odstupová stenóza AV vlevo
Stenóza a.subclavia vpravo na CTA

Digitální subtrakční angiografie (DSA)

 • dnes se provádí až v rámci vlastní PTA
Stenosa V0 úseku a.vertebralis na DSA
Stenting a.scl
Steal syndrom v AG obraze. Okluze a.scl. vlevo, pozdní plnění jejího distálního úseku cestou a.vertebralis

Management

 • pacienti se symptomatickou vertebrální stenózou mají vyšší riziko recidivy než pacienti se stenózou karotidy [Flossmann, 2003]
 • základem je agresivní medikamentózní terapie
 • standardizovaná indikační kritéria k intervenci nejsou

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.