DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus facialis (n.VII)

Vloženo 10.09.2021 , poslední aktualizace 11.09.2021

 • nervus facialis (n. intermediofacialis; n. VII, lícní nerv) se skládá ze dvou částí:
  • nervus facialis – somatomotorický nerv
  • nervus intermedius –  visceromotorická, somatosensitivní a viscerosensitivní vlákna

Anatomie

Jádra

 • nucleus nervi facialis – somatomotorické jádro v pontu
 • nucleus salivatorius superior – visceromotorické, parasympatické jádro v pontu pro gl. submandibularis, sublingualis, lacrimalis
 • ncl. spinalis n. trigemini – somatosenzitivní jádro n. V, cíl senzitivních vláken z oblasti boltce
 • ncl. gustatorius – rostrální část nucleus tractus solitarii, chuťové jádro – chuťové receptory předních dvou třetin jazyka

Hlavní větve

 • n. petrosus major
 • n. stapedius
 • chorda tympani
 • plexu intraparotideus
  • r.superior (rr. temporales, zygomatici, buccales)
  • r.inferior (r. marginalis mandibulae, r.cervicalis)
 • n. auricularis posterior
 • ramus digastricus a stylohyoideus

Motorická vlákna

 • motorická vlákna vycházející z jádra v dolním tegmentu pontu, obkružují n.abducens a utvářejí tak colliculus n.facialis, který leží na dně IV.komory ve středu fossa rhomboidea. Po výstupu z mozku mezi pontem a medulla oblongata probíhá v pontocerebelárním úhlu spolu s n.intermedius a n.acusticus.
 • n. facialis spolu s n.intermedius vstupuje do canalis n.facialis (meatus acusticus internus), kde se ohýbá a tvoří geniculum n.facialis
 • z baze lební vystupuje přes foramen stylomasteoideum, vnoří se do glandula parotis a po výstupu z ní se větví na nejdříve dvě a potom další větve, inervující mimické svaly.
 • supranukleární inervace pro horní část jádra, z které pochází horní větev, vychází z gyrus praecentralis obou hemisfér, zatímco dolní část jádra má supranukleární inervaci jen z jedné, a to kontralaterální hemisféry
 • inervuje:
  • mimické svaly a m. platysma
  • m. stapedius, m. epicranius, venter posterior m. digastrici, m. stylohyoideus
Nervus facialis
Centrální a periferní paréza n VII

Nervus intermedius

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické vyšetření

Funkce mimických svalů

 • testovat funkce mimických svalů:
  • v klidu (klidová asymetrie)
  • při volním pohybu – vyzveme k pokrčení čela (při zkoušení vrásek na če­le tlačíme silně prst na střed čela), zavření očí, k cenění zubů, nafouknutí tváře, pískání apod.
  • při mimovolních pohybech (mimika) – při zasmání se, při mluvě apod.
 • sledovat :
  • symetričnost nasolabiálních rýh a ústních koutků v klidu a při cenění  Periferní obrna n.facialis vlevo
  • zda oči zavírá stejnou silou a  zkoušet je otevřít proti jeho odporu Lagoftalmus při lézi n.facialis vpravo
  •  frekvenci mrkání –  zda není zpomalená a zda je na obou stranách stejně rychlá
   • Stellwagův příznak – snížená frekvence mrkání případně nekompletní mrknutí víčka (typicky u hyperthyreózy)
 • tzv. mimická porucha hybnosti spočívá v zaostávání koutku při mimovolní mimice při zachovalé schopnosti koutek vůlí inervovat. Bývá při lézích v oblasti thalamu následkem poškození vláken přistupujících do capsula interna ovládajících mimovolní motoriku

Reflexy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické projevy léze n.facialis

 • viz samostatná kapitola