ISCHEMICKÉ CMP

Carotid artery web

Vloženo 02.04.2021 , poslední aktualizace 31.05.2021

Definice

 • carotid web (CW) je tenká membrána, vycházející ze zadní stěny ACI těsně nad bifurkací
 • jde o lézi intimy a považuje se za variantu fibromuskulární dysplazie   [Kim, 2019]
 • jsou používána různá synonyma: carotid weblike formation, carotid pseudovalvular fold, carotid diaphragm
 • jde o relativně vzácnou cévní patologii, která má trombogenní potenciál a může tak být zdrojem embolů  [Compagne, 2019]
  • významný rizikový faktor u kryptogenní a recidivující ischemické cévní mozkové příhody 
  • incidence u kryptogenních iktů je 8.9% vs. 1.9% v kontrolní skupině  [Coutinho, 2017]
Carotid web

Epidemiologie

 • relativně vzácný nález (cca u 1-2.5% provedených CTA)     [Compagne, 2017]
 • bývá častější u žen

Klinická manifestace

 • asymptomatický nález
 • nasedající tromby mohou vést ke vzniku rekurentní CMP/TIA (rekurence až ve 29%)   [Haussen, 2019]
  • rel. významná příčina „kryptogenních iktů“ u mladých pacientů s CMP

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • disekce
  • bývá delší a lokalizována distálně
  • má nepravidelné okraje, někdy patrno dvojité lumen
 • AS plát
  • mívá jiný tvar, nepravidelné okraje, často přítomny kalcifikace
Diferenciální diagnostika carotid web

Management

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.