DOPLŇKY / JINÉ CÉVNÍ PATOLOGIE

Tranzientní monokulární porucha vizu

Vloženo 15.12.2019 , poslední aktualizace 16.04.2020

Poznámky z anatomie

 • a.ophtalmica (AO) odstupuje ze supraklinoidního úseku ACI (C2-3)  A.ophtalmica na CTA
  • ev. z úseku  kavernózního
 • prochází dura mater a vstupuje do canalis opticus, kde běží laterálně, průměr AO ~ 1 mm
 • vydává celkem 12 větví
  • nejprve odstupuje a.centralis retinae (CRA), vstupuje do dolní porce n.opticus a dělí se na 2 horní a 2 dolní větve (zásobuje vnitřní 2/3 sítnice)
  • poté kříží n.opticus a vydává další větve, např.
   • a.lacrimalis, supraorbitalis, a. dorsalis nasi, a. supratrochlearis
   • a.zygomatica, aa.ciliares post.
   • a.ethmoidalis ant. a post.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • vždy v rámci anamnézy zjišťovat, zda se jednalo skutečně o monokulární postižení (zkoušet zrak na každém oku zvlášť)
  • homonymní hemianopsie je důsledkem léze postchiazmatické
  • monokulární slepota naopak prechiazmatické
 • tíže poruchy visu
  • kompletní slepota
  • ev. rozostření, zastření visu (často u venózních okluzí)
  • pocit opony (ascendentní , descendentní)
 • rozsah poruchy  ZP
  • kompletní (často okluze AO, CRA)
  • parciální  (polovina či kvadrant, centrální, paracentrální či altitudinální defekt)
  • konstrikce periferního ZP – většinou necévní etiologie, ev. choroidální ischemie
 • přidružený ložiskový nález
  • hemiparesa svědčí pro zdroj proximálně od AO (nejčastěji stenóza ACI, ev. kardioembolizace)
  • vícečetné infarkty či infarkt ve VB povodí či KL hemisféře svědčí pro kardioembolizaci
 • délka trvání
  • velmi krátká ataka (např. akutní dekompenzace edému)
  • pár minut  (často retinální migréna)
  • 1-10 minut (embolizace do AO nebo CRA)  → viz zde
  • perzistující deficit (ION)   → viz zde
   • nonarteritická forma
   • arteritická forma
  • opakované retinální klaudikace (susp stenóza ACI)

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.