Indikační kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • hypersenzitivita na aktivní látku
 • pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin  < 0.25 ml/s (15ml/min)
 • klinicky významné aktivní krvácení, organická léze s rizikem krvácení
 • spontánní nebo farmakologicky navozená porucha hemostázy, významná trombocytopenie či trombocytopatie
 • jaterní onemocnění s koagulopatií
 • nekontrolovaná těžká hypertenze
 • těhotenství  (reprodukční toxicita) a kojení (přechází do mateřského mléka)
  • ženy ve fertilním věku musí během léčby edoxabanem zabránit otěhotnění

Mechanismus účinku

 • přímý, vysoce selektivní, reverzibilní  inhibitor aktivovaného faktoru Xa (fXa)
 • farmakodynamické účinky stanovené analýzou anti-FXa aktivity jsou předvídatelné a korelují s dávkou a koncentrací edoxabanu

Farmakokinetika a farmakodynamika

Vstřebání a nástup účinku

 • rychlý nástup účinku, maximální plazmatická koncentrace do 1-2 hodin
 • lze podat nalačno i po jídle
 • věk ani pohlaví nehrají roli
 • redukce dávky při hmotnosti < 60kg

Eliminace

 • 50% játra, 50%  ledviny
 • před tím je částečně degradován pomocí CYP3A4/5 (< 4%)

Interakce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

 • klinické sledování obvyklé u všech antikoagulovaných pacientů
 • specifické laboratorní monitorování může být užitečné v selektovaných případech

→ monitorace pacientů užívajících DOAC

Komplikace, nežádoucí účinky

Postup při předávkování či krvácení

 • do 1-4 hodin od podání edoxabanu zvážit podání aktivního uhlí
 • vzhledem k vysoké vazbě na plazmatické proteiny se u edoxabanu neočekává možnost odstranění dialýzou
 • nejsou  zkušenosti s použitím antifibrinolytik (kyseliny tranexamové, kyseliny aminokapronové) ani s použitím systémových hemostatik (desmopresinu, aprotininu)
 • antidotum je zatím spíše teoretickou možností (cena, dostupnost) → andexanet alfa
  • antidotum nebo substituční léčbu vyhradit jen pro případy závažného krvácení  (↑ riziko VTE)