Indikační kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • hypersenzitivita na aktivní látku
 • pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin  < 0.25 ml/s (15ml/min)
 • klinicky významné aktivní krvácení, organická léze s rizikem krvácení
 • spontánní nebo farmakologicky navozená porucha hemostázy, významná trombocytopenie či trombocytopatie
 • jaterní onemocnění s koagulopatií
 • nekontrolovaná těžká hypertenze
 • těhotenství  (reprodukční toxicita) a kojení (přechází do mateřského mléka)
  • ženy ve fertilním věku musí během léčby edoxabanem zabránit otěhotnění

Mechanismus účinku

 • přímý, vysoce selektivní, reverzibilní  inhibitor aktivovaného faktoru Xa (fXa)
 • farmakodynamické účinky stanovené analýzou anti-FXa aktivity jsou předvídatelné a korelují s dávkou a koncentrací edoxabanu

Farmakokinetika a farmakodynamika

Vstřebání a nástup účinku

 • rychlý nástup účinku, maximální plazmatická koncentrace do 1-2 hodin
 • lze podat nalačno i po jídle
 • věk ani pohlaví nehrají roli
 • redukce dávky při hmotnosti < 60kg

Eliminace

 • 50% játra, 50%  ledviny
 • před tím je částečně degradován pomocí CYP3A4/5 (< 4%)

Interakce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Záměna antikoagulancií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Periprocedurální vysazení medikace

Monitorace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace, nežádoucí účinky

Postup při předávkování či krvácení

 • zvážit včasné podání aktivního  uhlí (obecné dop., klin, efekt nebyl ověřen)
 • vzhledem k vysoké vazbě na plazmatické proteiny se u edoxabanu neočekává možnost odstranění dialýzou
 • nejsou  zkušenosti s použitím antifibrinolytik (kyseliny tranexamové, kyseliny aminokapronové) ani s použitím systémových hemostatik (desmopresinu, aprotininu)