ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Idiopatické střevní záněty

Vloženo 29.01.2020 , poslední aktualizace 23.04.2021

 • chronické střevní záněty jsou spojeny s vyšším rizikem trombembolických příhod (včetně iCMP) – riziko však není známo
  • ulcerózní kolitida (UC) 
  • Crohnova choroba (CD)
 • jedná se o chronický zánět střevní sliznice
  • u CD se jedná o chronickou aktivaci T lymfocytů, transmurální, segmentální postižení
  • u UC se jedná o povrchový zánět, bez aktivace T buněk, dominují humorální mechanismy, řada pacientů má pozitivní nález ANCA
 • dg. se opírá o:
  • klinický obraz
  • endoskopický a radiologický nález
  • histologii

Etiopatogeneze komplikací

 • systémový zánět s produkcí cytokinů a volných kyslíkových radikálů
 • abnormity koagulačního systému

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Akutní terapie iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prevence iCMP

 • základem je kompenzace základního onemocnění
 • nízkodávkovaná antikoagulace či protidestičkové léky snižují riziko trombembolie, zvyšuje se současně riziko krvácení
 • vit. suplementace v případě hyperhomocysteinémie  → viz zde