ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Idiopatické střevní záněty

Vloženo 29.01.2020 , poslední aktualizace 15.02.2023

 • idiopatické střevní záněty (IBD) jsou chronická zánětlivá onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT) s neznámou etiopatogenezí
 • obecně IBD zahrnují dvě formy:
  • ulcerózní kolitida (UC)  – typické je transmurální segmentální postižení
  • Crohnova choroba (CD) – spíše povrchový zánět bez aktivace T-buněk, převažují humorální mechanismy
 • incidence a prevalence IBD se celosvětově zvyšuje
 • IBD jsou spojeny se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod (včetně cévní mozkové příhody)
  • metaanalýza ukazuje, že IBD byla spojena se zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody (OR/RR = 1,21, 95% CI 1,08 až 1,34, I 2 = 83,6 %, p < .001)  (Chen, 2021)
  • studie také ukázala, že CD má větší význam pro riziko cévní mozkové příhody než UC
  • zvýšené riziko cévní mozkové příhody pravděpodobně souvisí se zánětlivými mechanismy (zvýšený CRP), protože je spojeno i s dalšími systémovými onemocněními, jako je psoriáza, systémová skleróza a systémový lupus erythematodes
 • dg. se opírá o:
  • klinický obraz
  • endoskopický a radiologický nález
  • histologii

Etiopatogeneze komplikací

 • u IBD je přítomen systémový zánět s produkcí cytokinů a volných kyslíkových radikálů
 • přesná etiologie IBD zůstává nejasná; epidemiologické údaje naznačují, že s IBD je spojeno více rizikových faktorů, včetně stravy, kouření a genetických faktorů
 • pravděpodobné mechanismy zvyšující riziko CMP ale i dalších KV onemocnění zahrnují:
  • systémový zánět (zánětem zprostředkovaná předčasná ateroskleróza)
  • alterovaná střevní mikroflóra
  • abnormity koagulačního systému  (→ hyperkoagulační stav)

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Akutní terapie iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prevence iCMP

 • základem je kompenzace základního onemocnění (zánětu) + léčba tradičních vaskulárních rizikových faktorů
 • low-dose antikoagulace či protidestičkové léky snižují riziko trombembolie, ale současně zvyšují riziko krvácení
 • vitamínová suplementace v případě hyperhomocysteinémie  → viz zde