INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / CÉVNÍ MALFORMACE

Arterio-venózní malformace (AVM)

Vloženo 09.12.2019 , poslední aktualizace 24.05.2020

 • představují vrozené vývojové vady (1,4% populace)
 • skládají se z abnormně dlouhých přívodných a odvodných cév, mezi nimiž leží klubko s  AV spojkami (nidus)
  • přívodní tepny jsou vinuté, v 10-20 % případů je přítomno vakovité aneuryzma, které je často zdrojem krvácení i rebleedingu
  • v nidu jsou abnormální tepny a žíly, chybí kapiláry, časté je i intranidální aneuryzma (až 50%)
  • odovodné žíly jsou tortuozní, rozšířené, mohou působit mass effect
 • > v 80% se nachází supratentoriálně, většinou solitérní (vícečetné v cca 2% případů)
 • AVM bývají často zjištěny náhodně při CT nebo MR vyšetření z jiných příčin, při ultrazvu­kovém vyšetření vykazují přívodní cévy zvýšený průtok a sníženou pulzatilitu
 • jednotlivé části jsou histologicky abnormně strukturované a v okolí leze nacházíme gliózu
 • manifestace mezi 20-40. rokem (na rozdíl od DAVF, kde je mezi 40.-70. rokem)
 • s ohledem na možnost ošetření je důležitý:
  • počet přívodních cév
  • velikost hnízda
  • typ odvodné drenáže, zda k povrchu nebo do uvnitř mozku ležících žil

Klasifikace

Spetzler-Martin AVM grading scale
 skóre
Velikost nidu
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
1
2
3
     Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
0
1
    Venózní drenáž
povrchová
hluboká
0
1

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • intracerebrální a subarachnoideální krvácení (40-60%)
  • riziko krvácení 1-4 %/rok, riziko rebleedingu  cca 20% v prvním roce
  • rizikové faktory: předchozí krvácení, hluboká lokalizace a drenáž, doprovodné aneuryzma v nidu či přívodných tepnách
  • mortalita prvního krvácení představuje asi 10 %, při třetím krvácení asi 20%
 • epileptic­ké záchvaty (25%)
 • bolesti hlavy (15%)
 • ložiskový neurologický deficit
  • důsledek krvácení
  • mass efekt
  • steal syndrom
 • pulzující šelest

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • čím vyšší stupeň dle Spetzler-Martina, tím vyšší operační riziko  
  • operace je bezpečná pro stupně 1 a 2 (dobrý výsledek u 95-100% pacientů)
  • individuální posouzení u stupně 3
  • stupeň 4 a 5 je zatížen vysokým peroperačním rizikem s ohledem na možné poškození odvodného žilního systému, který může sloužit AVM i zdravé tkání. Alternativou je zde konzervativní postup (dobrý výsledek ~ 35%)
 • další faktory zvyšující riziko krvácení:
  • aneuryzma na přívodných tepnách či v nidu
  • venózní stáza

Konzervativní postup

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Operační řešení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.