ZOBRAZOVACÍ METODY / DSA

Balónkový okluzní test (Balloon Test Occlusion – BTO)

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.12.2023

 • okluze a.carotis interna (ACI) je spojena s vysokým rizikem ischemického neurologického deficitu (20-49 %) (~ 49% dle Cooperative Study of Intracranial Aneurysms and SAH) (Seet, 2012)
  • v metaanalýze 20 studií pacientů s okluzí ICA bylo roční riziko CMP 5,5 % (2,1 % ipsilaterální), u pacientů s hemodynamickou alterací na funkčním zobrazení bylo riziko CMP 12,5 % (9,5 % ipsilaterálně).
  • klinický průběh okluze ACI je variabilní, od asymptomatických lézí až po devastující mozkové příhody
 • balónkový okluzní test (BTO) se provádí za účelem zjištění, zda lze tepnu záměrně okludovat, aniž by byla významněji ovlivněna mozková perfúze
 • pokud je BTO test dobře tolerován, riziko následné ischemie je nízké a zákrok může být proveden
  • senzitivitu vyšetření lze dále zvýšit použitím farmakologicky navozené hypotenze během BTO
 • výsledky BTO lze také předpovědět na základě angiografických nálezů (CTA, MRA, ev. DSA); malá ipsilaterální a.communicans anterior (AComA) a ještě  významněji malá a.communicans posterior (AComP < 1,1 mm) predikují pacienty, kteří BTO nebudou tolerovat (Mendez, 2022)

Indikace k vyšetření

 • test vaskulární rezervy u pacientů plánovaných k okluzi ACI
 • indikace k okluzi ACI:
  • inoperabilní aneuryzmata
  • intrakraniální tumory
  • tumory v ORL oblasti
 • dříve se prováděl tzv. Matasův test – komprese a. carotis na postižené straně při AG vyšetření
 • nahrazen balónkovým okluzním testem (balloon test occlusion – BTO)
Balónkový okluzní test
Balónkový okluzní test

Technické provedení

Příprava

 • premedikovat v případě alergie
 • lze podat NIMOTOP 60mg (2 tbl.) á 4h po dobu 24h před výkonem k prevenci vazospazmů
 • zajistit dostatečnou hydrataci před výkonem (např. Plasmalyte 150 ml/h, min. 4 hodiny před výkonem)
 • zavést PMK a flexilu
 • zajistit ARK asistenci s ev. neuroleptanalgezií v průběhu výkonu

 

 • i.v. heparinizace
  • bolus 5000-7000 jj neředěného HEPARINU (1 – 1.4 ml)
  • připravit roztok heparinu pro kont. podání – 4ml (1ml=5000jj) + 16ml FR (20ml roztoku = 20 000jj)
  • následně podávat zředěný HEPARIN i.v. rychlostí 1-3 ml/h (1000-3000 IU/h) s cílovým APTT 2-3x
 • distální úsek katetru nad balónkem proplachovat krystaloidy s malou dávkou heparinu
  • HEPARIN 0,5 ml (500IU) + 500 ml FR/Plasmalyte (1ml=1IU) – kont. infúze 60ml/h (1IU/min) [Standard, 1995]

Klinické a TCCD hodnocení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Radiologické zhodnocení kolaterálního oběhu

 • náplň ACA (A1-A4) a ACM (M1-M4) na okludované straně  [Kikuchi, 2014]
 • zhodnocení anatomie Willisova okruhu (především přítomnost a vydatnost ACoA a ACoP, A1 a P1 bilat)
BTO - M4, A4
BTO - M0, A4
Willisův okruh - variety

Komplikace

 • neurologické komplikace 0-8.3%, průměr různých souborů ~ 2.2%   více zde