ZOBRAZOVACÍ METODY / DSA

Balónkový okluzní test (Balloon Test Occlusion – BTO)

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

 • okluze a.carotis interna (ACI) je spojena s vysokým rizikem ischemického neurologického deficitu (~ 49% dle Cooperative Study of Intracranial Aneurysms and SAH)
 • při klinické toleranci balónkového okluzního testu (Balloon Test Occlusion – BTO) klesá riziko deficitu na 3-20%
  • senzitivitu vyšetření lze zvýšit použitím farmakologicky navozené hypotenze během BTO

Indikace k vyšetření

 • test vaskulární rezervy u pacientů plánovaných k okluzi ACI
 • indikace k okluzi ACI:
  • inoperabilní aneuryzmata
  • intrakraniální tumory
  • tumory v ORL oblasti
 • dříve se prováděl tzv. Matasův test – komprese a. carotis na postižené straně při AG vyšetření
 • nahrazen balónkovým okluzním testem (balloon test occlusion – BTO)
Balónkový okluzní test
Balónkový okluzní test

Technické provedení

Příprava

 • premedikace v případě alergie
 • premedikace NIMOTOP 60mg (2 tbl.) á 4h
 • dostatečná hydratace před výkonem (150 ml FR /h min. 4 hodiny před výkonem)
 • zavedení PMK a flexily
 • ARK asistence s neuroleptanalgezií v průběhu celého výkonu
 • i.v. heparinizace
  • bolus 5000-7000 jj neředěného HEPARINU (1 – 1.4 ml)
  • naředit heparin – 4ml (1ml=5000jj) + 16ml FR (20ml roztoku = 20 000jj)
  • následně  i.v. zředěný HEPARIN 1-3 ml/h (1000-3000 IU/h) s cílovým APTT 2-3x
 • distální úsek katetru nad balónkem proplachovat FR s malou dávkou heparinu
  • HEPARIN 0,5 ml (500IU) + 500 ml FR (1ml=1IU) – kont. 60ml/h (1IU/min) [Standard, 1995]

Klinické a TCCD hodnocení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Radiologické zhodnocení kolaterálního oběhu

 • náplň ACA (A1-A4) a ACM (M1-M4) na okludované straně  [Kikuchi, 2014]
 • zhodnocení anatomie Willisova okruhu (především přítomnost a vydatnost ACoA a ACoP, A1 a P1 bilat)
BTO - M4, A4
BTO - M0, A4
Willisův okruh - variety

Komplikace

 • neurologické komplikace 0-8.3%, průměr různých souborů 2.2%   více zde