SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ

Diagnostika subarachnoidálního krvácení

Vloženo 18.11.2019 , poslední aktualizace 30.10.2023

Počítačová tomografie

 • na CT se SAK projevuje zvýšenou denzitou náplně subarachnoidálních (SA) prostor    Fisher scale
  • může být omezeno jen na SA prostory okolo hemisfér (hyperdenzní proužky v sulcích mezi jednotlivými mozkovými gyry)
 • senzitivita 90-95% v prvních 24 hodinách
  • po 24 hodinách senzitivita CT klesá, 3.dnem je 70%, po týdnu je již méně jak 50%
  • pokud je na CT i po týdnu signifikantní množství krve, je pravděpodobné, že došlo k recidivě krvácení!

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACoP vpravo
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
  fossa Sylvii  a.cerebri media
  frontálně interhemisferálně  a.comm.anterior
  cisterna suprasellaris  distální úsek ACI
  perimezencefalické cisterny  top basilaris
   4. komora  a.cerebelli posterior inferior (PICA)
SAK při aneuryzmatu na ACoA
SAK při aneuryzmatu na ACM
SAK při aneuryzmatu na ACoP
Aneuryzmatický SAK se zdrojem na arteria cerebri anterior
SAK při aneuryzmatu na vrcholu a.basilaris

Kombinace SAK+ ICH/IVH

 • SAK se může kombinovat s intraparenchymovým hematomem ((hlavně u aneuryzmat na ACM) či IV krvácením   Kombinace SAK a ICH u pacientky s aneuryzmatem na ACM vpravo.   Iintracerebrální krvácení s provalením do komor a SAK při ruptuře aneuryzmatu sifonu ACI
 • může být ale i opačná situace – primární ICH z AVM nebo ICH v bazálních gangliích se sekundárním provalením do SA prostoru  Rozsáhlý ICH v bazálních ganglií, sekundární SAK

Atypicky lokalizovaný SAK na konvexitě

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Benigní perimezencefalické krvácení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Magnetická rezonance

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Lumbální punkce

 • doporučen odstup 3-6 hod. mezi příhodou a LP (dříve by mohl být mok ještě „arteficielně normální“), nutná rychlá analýza
 • klinický test 3 zkumavek  Pozitivní test 3 zkumavek
  • při arteficiální příměsi krve do likvoru dochází k jeho postupnému čeření při odběru do více zkumavek
 • xantochromie (starší krvácení)
 • riziko časné recidivy SAK jako komplikace LP je minimální

Spektrofotometrie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Cytologie

 • přínos až po několikahodino­vém odstupu, kdy dochází k aktivaci elementů monocytární řady a k fagocytóze již přítomných erytrocytů a jejich degradaci
 • v pozdějším stadiu může být přítomen obraz aseptické meningitidy
 • cytologie a opakovaná krvácení – dochází k narušení sledu fagocytózy erytrocytů a postupného výsky­tu hematogenních pigmentů v makrofázích. V makrofázích lze pozorovat současnou přítomnost fagocytózy intaktních erytrocytů spolu se zrny hemosiderinu či je přítomen současný výskyt krystalů hematoidi­nu spolu s digescí erytrocytů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.