ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Vaskulární rizikové faktory

Vloženo 01.09.2019 , poslední aktualizace 05.06.2022

Vaskulární rizikové faktory
Neovlivnitelné
 • předchozí CMP
 • vyšší věk
 • rasa
 • mužské pohlaví
 • genetické vlivy a rodinná anamnéza
Ovlivnitelné
 • arteriální hypertenze (HT)
 • dyslipidémie (DLP)
 • diabetes mellitus (DM)
 • onemocnění srdce
  • fibrilace a flutter síní (fisi)
  • trombus v LS a LK
  • chlopenní vady,  umělé chlopně
  • spontánní echokontrast
  • AS změny a tromby v ascendentní Ao
 • stenóza karotid/intrakraniálních tepen
 • kouření
 • hematologické poruchy
 • nadváha / obezita
 • fyzická inaktivita
 • hyperhomocysteinémie
 • stres
 • abusus drog
 • alkoholismus
 • hormonální antikoncepce
 • migréna
 • zánětlivé faktory
 • poruchy spánku (SAS)

Rizikové faktory

Subklinické postižení
endoteliální dysfunkce, rozšíření IMT, AS pláty, hypertrofie myokardu, vaskulární hypertrofie, mikroalbuminurie

Manifestní kardiovaskulární onemocnění (KVO)
iCMP, ICHS, ICHDKK, aneuryzma aorty
Progredující ateroskleróza v ultrazvukovém obraze

Kardiovaskulární riziko

Celkové kardiovaskulární riziko závisi na:
 •  kompenzaci rizikových faktorů   →  ASCVD Risk Estimator Plus
  •  za vysoké riziko je považována hodnota > 5% (tzn. pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech > 5%)
 • subklinickém poškození cílových orgánů
 • přítomnosti manifestního poškození orgánů
  • osoby s manifestním KVO nebo renálním onemocněním mají vysoké (> 5%) nebo velmi vysoké (> 10%) riziko vaskulární smrti v následujících 10 letech
  • diabetici 1. typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2. typu mají vysoké kardiovaskulární riziko (> 5%)
 • slouží ke zjištění nebo vyloučení ichemické choroby dolních končetin (ICHDKK)
 • principem je neinvazivní měření TK na obou pažích a na dolních končetinách těsně nad kotníky
 • změříme 2x TK na HKK, tyto 2 hodnoty zprůměrujeme a pro další výpočty použijeme vyšší hodnotu (z LHK nebo z PHK) ⇒ TK brachial
 • změříme TK na DKK nad kotníky  ⇒ TK ankle

    TK ankle

ABI  =   ———————————

    TK brachial

Interpretace ABI (kotníkového indexu)
1-1.29   normální nález
0,9-0,99   hraniční hodnoty
< 0,9 – 0,41   přítomnost významné stenózy (ICHDKK)
0-0,4   těžká ischémie (uzávěr cévy)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 I. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité ke stratifikaci kardiovaskulárního rizika dle ASCVD Risk Estimator Plus
 • věk, pohlaví , rasa
 • hodnoty TKs a Tkd
 • celkový cholesterol, LDL a HDL
 • anamnéza DM a kouření
 • terapie (antitrombotika, hypolipidemika, antihypertenziva)
II. Poškození cílových orgánů (subklinické)
 • hypertrofie LK
 • sonograficky prokázané ztluštění arteriální stěny (tloušťka IMT karotid ≥  0,9 mm) nebo přítomnost aterosklerotického plátu  (na UZ, CTA, MR)
 • poměr kotníkového/brachiálního TK (ankle-brachial index – ABI) < 0,9
 • mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu (115-133 umol/l)
 • mikroalbuminurie (30-300 mg/24h)
 • pokles GF (< 60ml/min/1,73m3)
III. Přidružená onemocnění
 • cévní onemocnění mozku:
  • iCMP nebo TIA
  • mozkové krvácení
 • postižení srdce
  • IM, angina pectoris
  • koronární revaskularizace
  • chronické srdeční selhání
 • renální postižení
  • diabetická a nediabetická nefropatie
  • pokles renálních funkcí  (Cr>133)
 • postižení periferních cév
 • pokročilá retinopatie
  • hemoragie nebo exsudáty
  • edém papily