ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CMP u celiakie

Vloženo 28.01.2020 , poslední aktualizace 05.04.2020

Celiakii je zvažovat jako vzácnou příčinu CMP u mladých pacientů s kryptogenním iktem i v případě absence GIT příznaků
 • celiakie (glutenová enteropatie, endemická sprue, primární malabsorpční syndrom)  je imunitně zprostředkované systémové onemocnění vyvolané glutenem u geneticky vnímavých jedinců, charakterizované různou kombinací klinických příznaků za přítomnosti specifických protilátek, HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8 haplotypů a enteropatií
 • celiakie má různorodý klinický obraz, dominují střevní obtíže, anémie, ale může probíhat asymptomaticky
 • nesnášenlivost přetrvává celoživotně, částečně geneticky determinována
 • choroba není vyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí její příznaky
 • celiakie je spojena s vyšším rizikem žilního i arteriálního trombembolismu (HR pro iCMP je 1,45)   [Poulin, 2015]

Klinický obraz

 • při konzumaci potravin obsahujících gluten, vzniká zánět sliznice tenkého střeva a dochází k poškození epitelových buněk střeva
 • kvůli tomu mohou být živiny pouze těžko vstřebávány a zůstávají nestrávené ve střevě.
 • symptomy:
  • ztráta hmotnosti
  • průjem
  • dávení, nechutenství, únava
 • celiakie je jako autoimunitivní onemocnění spojena s vyšším rizikem:
  • non-Hodgkinského lymfomu
  • DM
  • Hashimotovy thyreoiditidy
  • dermatitis herpetiformis Duhring
 • celiakie je spojena i s vyšším výskytem kardiovaskulárních chorob, zvyšuje i riziko iCMP (OR 1.4)  [El Moutawakil, 2009]  [Fabbri, 2012]  [Medscape, 2014]

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • základem je dodržování bezlepkové diety
 • střevo se uzdraví a riziko dlouhodobých následků se sníží