DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Meningeální syndrom

Vloženo 02.10.2020 , poslední aktualizace 10.10.2020

 • soubor příznaků, který vzniká drážděním mozkomíšních plen patologickým procesem
 • Pia mater (omozečnice) –  bezprostředně na mozku, měkká plena, tenká, průsvitná
 • Arachnoidea (pavučnice)  – bezcévná, ze síťovitě uspořádaných vláken, mezi pia mater a arachnoideou je subarachnoideální prostor vyplněný mozkomíšním mokem.
 • Dura mater (tvrdá plena) –  pevná vazivová blána, vedou v ní žíly., subdurální prostor je prostor mezi durou mater a arachnoideou.
 • Epidurální prostor – prostor mezi durou mater a kostí, prostor fyziologicky není přítomen.
Mozkomíšní obaly

Klinický obraz

Ccelková hyperestesie sensitivní i senzorická a reflexně vznikající svalové spasmy,
často se přidružují i příznaky nitrolební hypertenze

 • přecitlivělost (fotofobie, fonofobie, citlivé výstupy n.V, citlivý periost, kožní hyperestesie)
 • ztuhnutí svalstva (hl. šíjového, zádového, břišního a žvýkacího) jakožto reflexní antalgická obranná kontraktura  → meningeální jevy
 • bolest hlavy  (v důsledku dráždění senzitivních nervů, plen, arterií a vén ev. i vlivem nitrolební hypertenze)
 • nauzea, vomitus
 • febrilie (mohou být i u SAK)
 • porucha vědomí kvalitativní i kvantitativní

Meningeální jevy

 • opozice šíje
  • vzniká v důsledku spasmu šíjového svalstva, vede příp. až k držení hlavy v záklonu (opistotonus)
  • rozšíří-li se spasmus i na ostatní paravertebrální svalstvo, vyvolává tzv. polohu honícího psa (pacient leží na boku s lordotickým prohnutím celé páteře s pokrčenými končetinami)
 • Brudzinski
  • při pasivním ohýbání hlavy dopředu, dochází k flexi dolních končetin v kloubu kyčelním a kolenním (trojflexe). K tomu se přidružuje i flexe horních končetin v loktech.
 • Brudzinski II

  • tlak na jařmový oblouk vyvolá bolestivou grimasu, flexe DKK
 • Brudzinski III
  • při tlaku na symfýzu se vyvolá flexe dolních končetin v koleni i kyčelním kloubu
 • Brudzinski IV

  • při flexi jedné natažené dolní končetiny v kyčli flektuje se v kyčli i druhá
 • Kernig
  • vsedě
   • nemocného posazujeme na posteli, při tom flektuje dolní končetiny v kyčlích a kolenou, hlavu retrovertuje a udává bolesti podél páteře
   • tlakem se nám nepodaří končetiny pasivně extendovat v kolenou pro kontrakturu flexorů (mimo to tímto pokusem provokujeme zintensívnění bolestí)
   • někdy je tento příznak jen naznačen – končetiny se nám podaří extendovat, ale tato poloha je nemocnému nepříjemná a působí mu bolesti (buď v kolenou či kyčlích).
  • vleže
   • manévr obdobný Lasegueovu – dolní končetiny zvedáme nad podložku a při tom fixujeme kolenní klouby v extenzi
   • od určitého úhlu manévr provokuje značnou bolest v dolních končetinách a v páteři, mimo to cítíme vznikat nepřemožitelnou flexi v kolenou
   • lze vyšetřovat obě končetiny současně, při vyšetřování každé zvlášť hodnotíme současně i Brudzinski IV
  • ve stoje
   • nemocný stojí přímo, je rozkročen a má ruce zkříženy na prsou. Přikážeme, aby se předklonil, aniž by ohnul končetiny v kolenou
   • při předklonu asi 90st. se nemocnému náhle flektují končetiny v kolenou a tuto flexi se nepodaří pasivně vyrovnat
 • Spine sign – nemožnost v sedě přiblížit ústa ke kolenům
 • Amos sign (tripod sign)
  • sedí-li pacient, opírá se za zády horními končetinami
  • při posazování flektuje dolní končetiny v koleně a kyčelním kloubu a hlavu retroflektuje
 • Lichtenstern  – příznak kostní hyperestesie → bolestivost poklepu na vnitřní i zevní kotník
 • Bruno Mendel (auricularis fenomen) tlak na přední stěnu zvukovodu vyvolá bolestivou grimasu, zasténání či únikovou reakci

Diagnostika

 • anamnéza + klinické vyšetření (vč. meningeálních jevů)
 • zobrazovací metody
  • CT (vyloučí SAK)
  • MR (zánětlivé změny)
 • lumbální punkce

Diferenciální diagnostika

 • u rozvinutého meningeálního syndromu postihnou spasmy i svaly břišní stěny – pozor na záměnu s peritoneálním břichem u zvracejícího pacienta
 • meningismus – lehký meningeální syndrom při vysokých horečkách bez patologického nálezu v likvoru
 • nitrolební hypo- i hypertenze – též  se vyskytují meningeální příznaky
 • vertebrogenní onemocnění (CC sy – výrazně omezeny i rotace a úklony hlavy)
 • expanzivní intrakraniální procesy (ložiskové příznaky, zpomalené PM tempo apod )