• prevalence neprasklých aneuryzmat ~ 0.5-5%
  • detekce náhodně zjištěných intrakraniálních aneuryzmat se zvyšuje díky zobrazovacím metodám
  • vícečetná aneuryzmata ve 20-30% případů
 • management neprasklých aneuryzmat je kontroverzní
 • při rozhodování zvážit individuální rizika konzervativního postupu a intervence, brát v potaz četné prognostické faktory
 • hned v úvodu nutno odlišit:
  • koincidentální aneuryzma (u pacienta s anamnézou SAK z jiného aneuryzmatu) – nejvyšší riziko (až 10 x vyšší oproti pravému incidentálnímu aneu)
  • incidentální aneuryzma s rodinnou anamnézou SAK
  • incidentální aneuryzma s negativní rodinnou anamnézou SAK

Rizikové faktory pro vznik aneuryzmatu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognostické faktory

Charakteristiky aneuryzmatu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Charakteristiky pacienta

 • věk, pohlaví a komorbidity (vyšší operační riziko)
  • dle ISUIA m/m ve věku < 45 let byla 6.5%, věku 45-65 14.4%, > 65let 32%
  • ↑  riziko ruptury při dekomp. hypertenzi
  • ↑  riziko u kuřáků (u žen až 4x vyšší)  [Ogilvy, 2020]
  • ↑  riziko u žen
 • rasa
 • anamnéza SAK z jiného aneuryzmatu (obecně riziko ~10x vyšší)
 • rodinná anamnéza SAK (nejvyšší riziko je u ≥ 2 postižených příbuzných)

Zkušenost operatéra/intervenčního radiologa

 • kombinovaná morbidita/mortalita?

Prognostické score

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Management

 • pacient by měl být informován o riziku i benefitu konzervativního postupu, clippingu i coilingu (AHA/ASA 2009 IIa/B)
 • coiling může být efektivní a je spojen s nižší mobiditou a mortalitou ve srovnání s clippingem v selektovaných případech (AHA/ASA 2009 IIa/B)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Spíše konzervativní postup

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Spíše operační/intervenční postup

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dispenzarizace

 • první kontrola (MRA/CTA) za 6-12 měsíců, poté á 1-2 roky

Screening asymptomatických aneuryzmat

 • pouze doporučení grade C, cost-efektivita není známa
 • v běžné populaci ani u kuřáků a alkoholiků není screening doporučen
 • je doporučeno kontrolovat:
  • pacienty s předchozím aneuryzmatickým SAK (vyšší riziko formace nového aneuryzmatu)
  • příbuzné pacientů s aneuryzmatickým SAK