DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Nízkomolekulární hepariny ( LMWH )

Vloženo 25.11.2019 , poslední aktualizace 10.05.2020

Mechanismus účinku LMWH

  • anti-IIa a anti-Xa působení je závislé na antitrombinu III  (patří mezi tzv. nepřímé trombinové inhibitory)
  • heparin působí jako kofaktor zvyšující až 2000x inhibiční aktivitu antitrombinu na koagulační proteázy
  • aktivita anti-Xa jednotlivých LMWH není v bezprostřední korelaci s antikoagulačním a antitrombotickým účinkem, protože každý LMWH má řadu účinků zprostředkovaných jinými mechanismy než inhibicí účinku Xa (inhibice prokoagulačního působení leukocytů, protidestičkový efekt, podpora fibrinolýzy, vazba na proteiny a cévní endotel)
  • limitována je schopnost inaktivovat trombin již vázaný fibrinem, proto také není vždy dosaženo úplného rozpuštění trombu
Farmakokinetická charakteristika Klinický význam
snížená vazba na bílkoviny dobrá biologická dostupnost
předvídatelná odpověď na dávku
rezistence nepozorována
předpověditelná reakce na dávku dávkování dle tělesné hmotnosti, monitorace není nutná
delší plazmatický poločas dávkování 1-2 × denně
malá molekulová hmotnost dobrá absorpce po s.c. aplikaci
menší vliv na trombocyty a endotel ↓ riziko vzniku trombocytopenie, obvykle i hemoragií
absence specifického antidota nemožnost ukončit rychle léčbu
limitovaná schpnost inaktivovat vázaný trombin neúplná disoluce trombu

Dávkování

   Clexane FORTE obsahuje v 1ml 15000 IU, Fraxiparine FORTE v 1ml 19000 IU

Preparát
Profylace trombembolie
 Antikoagulace
nadroparin
1ml/9500IU
0,3 ml (2850IU) s.c. 1-2 x denně
100 IU/kg 2xdenně
(70kg= 2x 0,7ml)
enoxaparin
1ml/10000IU/100mg
0,4 ml  s.c. 1x denně (vyšší riziko)
0.2 ml s.c. 1x denně (nižší riziko)
100UI (1mg) /kg 2xdenně
(70kg=2×0,7ml )
Tělesná hmotnost (kg)
Terapeutická dávka
2x denně s.c.
Terapeutická dávka
CLEXANE 
1ml/10000IU/100mg
2x denně s.c.
<50
0,4 ml  (3800 IU anti-Xa)
0,4 ml   (4000 IU anti-Xa)
50-59
0,5 ml  (4750 IU anti-Xa)
0,5 ml  (5000 IU anti-Xa)
60-69
0,6 ml  (5700 IU anti-Xa)
0,6 ml  (6000 IU anti-Xa)
70-79
0,7 ml  (6650 IU anti-Xa)
0,7 ml  (7000 IU anti-Xa)
80-89
0,8 ml  (7600 IU anti-Xa)
0,8 ml  (8000 IU anti-Xa)
90-99
0,9 ml  (8550 IU anti-Xa)
 0,9 ml  (9000 IU anti-Xa)
>100
1,0 ml  (9500 IU anti-Xa)
 1,0 ml  (10000 IU anti-Xa)

Redukce dávky dle renálních funkcí

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Bridging při zahájení antikoagulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

  • přecitlivělost na aktivní látku
  • trombocytopenie po LMWH v anamnéze
  • aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení v souvislosti s poruchami krevní srážlivosti (s výjimkou DIC, která není způsobena heparinem)
  • organická poškození se sklonem ke krvácení (např. VCHGD)
  • akutní infekční endokarditis
  • závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30ml/min)

Komplikace