Mechanismus účinku LMWH

 • LMWH inhibují finální společnou cestu (common pathway) koagulační kaskády (přeměnu fibrinogenu na fibrin)
 • anti-Xa a v menší míře anti-IIa působení LMWH je zprostředkované antitrombinem III  (hepariny patří mezi tzv. nepřímé trombinové inhibitory)   (Gerotziafas, 2007)
  • AT III se váže na faktor Xa, případně na faktor II (u LMWH v menší míře) a inhibuje je ⇒ protrombin se neaktivuje na trombin a nedochází k přeměně fibrinogenu na fibrin
  • LMWH působí jako kofaktor zvyšující až 2000 x inhibiční aktivitu antitrombinu
  • heparin inhibuje Xa i trombin (IIa), zatímco LMWH inhibuje především Xa (trombin inhibují pouze pentasacharidové řetězce o délce nejméně 18 sacharidových jednotek)
 • aktivita anti-Xa jednotlivých LMWH není v bezprostřední korelaci s antikoagulačním a antitrombotickým účinkem, protože každý LMWH má řadu účinků zprostředkovaných jinými mechanismy než inhibicí účinku Xa (inhibice prokoagulační aktivity leukocytů, protidestičkový efekt, podpora fibrinolýzy, restituce endoteliální dysfunkce, zvyšuje TFPI)
 • limitována je schopnost inaktivovat trombin již vázaný fibrinem
Mechanismus účinku LMWH a UFH
Charakteristika Klinický význam
snížená vazba na bílkoviny dobrá biologická dostupnost
předvídatelná odpověď na dávku
rezistence nepozorována
předpověditelná reakce na dávku dávkování dle tělesné hmotnosti, monitorace není nutná
delší plazmatický poločas dávkování 1-2 × denně
malá molekulová hmotnost dobrá absorpce po s.c. aplikaci
menší vliv na trombocyty a endotel ↓ riziko vzniku trombocytopenie, obvykle i hemoragií
absence specifického antidota nemožnost ukončit rychle léčbu
limitovaná schpnost inaktivovat vázaný trombin neúplná disoluce trombu
LMWH Molekulární hmotnost
Poměr anti-Xa/anti-IIa aktivity
bemiparin
(IVOR, ZIBOR)
3600 8.0
nadroparin
(FRAXIPARIN, FRAXODI)
4300 3.3
reviparin 4400 4.2
Enoxaparin (CLEXANE)
4500 3.9
parnaparin 5000 2.3
certoparin
(SANDOPARIN, EMBOLEX)
5400 2.4
dalteparin (FRAGMIN)
5000 2.5
tinzaparin (INNOHEP)
6500 1.6
FONDAPARINUX
1725
only anti-Xa
UFH
15000
1

Indikace

 • profylaxe žilní tromboembolické nemoci (VTE) u středně a vysoce rizikových skupin (operace, imobilizace)
 • léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE)
 • léčba trombózy mozkových žil a splavů
 • bridging terapie při přerušení léčby warfarinem nebo v případě, že INR není v terapeutickém rozmezí
 • léčba STEMI
 • LMWH nepřecházejí přes placentu a nepoškozují plod ⇒ preferovány v těhotenství a puerperiu
 • UHF, LMWH a fondaparinux lze používat i v období laktace (nepřechází v signifikantním množství do mléka)
 • LMWHs jsou také upřednostňovány u VTE související s nádorovým onemocněním

Dávkování

   Clexane FORTE obsahuje v 1ml 15000 IU, Fraxiparine FORTE v 1ml 19000 IU

Preparát
Profylace trombembolie
 Antikoagulace
nadroparin
1ml/9500IU
0,3 ml (2850IU) s.c. 1-2 x denně
100 IU/kg 2xdenně
(70kg= 2x 0,7ml)
enoxaparin
1ml/10000IU/100mg
0,4 ml  s.c. 1x denně (vyšší riziko)
0.2 ml s.c. 1x denně (nižší riziko)
100UI (1mg) /kg 2xdenně
(70kg=2×0,7ml )
Tělesná hmotnost (kg)
Terapeutická dávka
2x denně s.c.
Terapeutická dávka
CLEXANE 
1ml/10000IU/100mg
2x denně s.c.
<50
0,4 ml  (3800 IU anti-Xa)
0,4 ml   (4000 IU anti-Xa)
50-59
0,5 ml  (4750 IU anti-Xa)
0,5 ml  (5000 IU anti-Xa)
60-69
0,6 ml  (5700 IU anti-Xa)
0,6 ml  (6000 IU anti-Xa)
70-79
0,7 ml  (6650 IU anti-Xa)
0,7 ml  (7000 IU anti-Xa)
80-89
0,8 ml  (7600 IU anti-Xa)
0,8 ml  (8000 IU anti-Xa)
90-99
0,9 ml  (8550 IU anti-Xa)
 0,9 ml  (9000 IU anti-Xa)
>100
1,0 ml  (9500 IU anti-Xa)
 1,0 ml  (10000 IU anti-Xa)

Redukce dávky dle renálních funkcí

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Bridging při zahájení antikoagulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • přecitlivělost na aktivní látku
 • trombocytopenie po LMWH v anamnéze
 • aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení v souvislosti s poruchami krevní srážlivosti (s výjimkou DIC, která není způsobena heparinem)
 • organická poškození se sklonem ke krvácení (např. VCHGD)
 • akutní infekční endokarditis
 • závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30ml/min)

Komplikace