OBECNÉ POSTUPY

Refeeding syndrom

Vloženo 02.01.2021 , poslední aktualizace 04.01.2021

 • refeeding syndrom (RFS) je soubor laboratorních a klinických projevů vznikajících v důsledku příliš agresivní enterální či parenterální realimentace (s dominancí glycidů) u podvyživených/hladovějících nemocných
 • základním laboratorním parametrem je pokles sérové hladiny fosfátů, magnézia a kalia
  • nejzávažnějším laboratorním projevem, korelujícím s klinickým obrazem, je hypofosfatémie
 • výsledkem jsou psychické změny, stav může vést k maligní arytmii či srdečnímu selhání
 • riziko RFS lze snížit pečlivým laboratorním monitorováním u podvyživených nemocných během realimentace

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rizikové faktory

Nejrizikovější jsou pacienti se známkami dlouhodobé podvýživy, kteří již mají vyvinuty adaptační mechanizmy na chronicky nedostatečný přísun potravy

 • chroničtí alkoholici, nahrazující kvalitní potraviny alkoholem
 • senioři s nízkou úrovní soběstačnosti nebo s těžkým depresivním syndromem
 • pacienti s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, choroby orofaciální oblasti a horních partií zažívacího traktu, anorexie u onkologických pacientů)
 • pacienti s malabsorbčním syndromem
 • drogově závislí
 • špatně kontrolovaní diabetici
 • kriticky nemocní,u kterých se kombinuje více faktorů (stresový metabolizmus)

Stratifikace rizika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • tkáňová hypoxie  – v důsledku posunu disociační křivky pro kyslík v erytrocytu dochází k pevnější vazbě hemoglobinu ke kyslíku
 • hypofosfatémie vede k dysfunkci ledvin ⇒ ztráta bikarbonátu, Na, Ca2+, Mg2+ a poruchou resorpce fosfátů
 • porucha ABR
 • srdeční „low output“ selhání (↓ kontraktilita při poruše fosforylačních procesů v myokardu)
 • arytmie (i maligní) a/nebo svalové křeče/paralýza (hypokalémie + hypomagnezémie vede k poruše membránového elektrochemického gradientu)
  • slabost dýchacích svalů může vést k respirační insuficienci
 • změny chování, dezorientace, delirium, ev. koma
 • pontinní myelinolýza   [Leroy, 2012]
 • deficit thiaminu může vést k rozvoji Korsakoffova syndromu či Wernickeho encefalopatie (thiamin zastává důležitou roli v sacharidovém metabolizmu a jako strukturální komponenta nervové membrány)
 • kombinovaná iontová dysbalance a nedostatek nutričních substrátů může vést k rozvoji obstipace až paralytického ileu. Častá je taktéž nespecifická GIT symptomatologie (bolesti břicha, nechutenství, nauzea)
 • hladina glukózy může být variabilní (od hypoglykémie s neuroglykopenickým syndromem až po hyperglykémii s osmotickou diurézou a metabolickou acidózou)
 • retence tekutin (snížení exkrece sodíku a vody v důsledku nadměrné nálože sacharidů)
 • inzulinová rezistence
 • poruchy koagulace, trombocytopenie, hemolýza

Laboratorní nálezy

 • v průběhu realimentace dojde k prudkému poklesu sérové hladiny fosfátů
 • hypomagnezémie (< 0,5 mmol/l)
 • hypokalémie (<3,0mmol/l)
 • plazmatická hladina iontů před realimentací je blízká normě či zcela normální (snížené hodnoty lze nalézt intracelulárně)
 • retence vody a Na+

Terapie a prevence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace v průběhu terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.