ISCHEMICKÉ CMP / STROKE MIMICS

Tranzitorní globální amnézie (TGA)

  [wpstatistics stat=pagevisits time=total id=7398] x  –  vloženo 19.12.2019 , poslední aktualizace 18.01.2021

 • akutní epizoda se ztrátou  krátkodobé paměti při absenci dalších neurologických příznaků, která odezní během 24 hodin
 • v úvodu často silný emotivní zážitek
 • incidence ~  5–11/100 000 s průměrným věkem vzniku kolem 5.-7. decenia
 • TGA je považována za benigní poruchu a recidivy jsou poměrně málo časté (12–19 %), její výskyt není spojen s vyšším rizikem iCMP [Mangla, 2013]

Klinický obraz

 • anterográdní amnézie
  • porucha paměti na události, které se staly po vzniku amnestické příhody
  • pacient není schopen retinovat nové informace, opakovaně se ptá, kde je, apod.
 • retrográdní amnézie
  • neschopnost vybavit si okolnosti, které bezprostředně předcházely aktuálnímu vzniku epizody
 • pacient bývá neklidný, úzkostný, ale adekvátně dané situaci
 • porucha je limitována jen na amnézii (např. není afázie, apraxie apod.)
 • TGA většinou trvá několik hodin (průměrně 3–6h), jen vzácně > 12h, TGA by měla odeznít do 24h
 • po úpravě se většinou retrográdní amnézie omezí jen na krátký úsek před vznikem epizody a na období vlastní epizody

→ více o paměti zde

Hodges a Warlow kritéria TGA

 • kognitivní deficit je limitován na anterográdní amnézii
 • bez anamnézy traumatu hlavy / epilepsie
 • absence poruch osobnosti či vědomí
 • absence ložiskových příznaků
 • absence epileptických projevů během ataky
 • regrese do 24h

Etiologie

 • jedná se o dysfunkci mediální části temporálních laloků, především hipokampu
 • etiologie a etiopatogenze nejsou dosud jednoznačně vyjasněné
 • zvažována je spreading depression nebo přechodné vazospazmy
 • spreading depression (elektrofyziologicky vlna hyperaktivity následovaná inhibicí)
  • šířící se vlna depolarizace
  • šířící se vlna ischemie
  • šířící se vlna vaskokonstrikce
 • nejasnosti o etiologii podtrhují i nekonzistentní MR DWI nálezy – existují MR DWI studie s negativními nálezy i studie ukazující obraz podobný jako u iCMP [Bartsch, 2007]
  • hyperintenzita v DWI, hypointenzita v ADC mapě, normalizace ADC do 10.dne
  • není ale jasné zda tito pacienti nemají ve skutečnosti TGA syndrom
 • vždy nutno vyloučit TGA syndrom (cévní etiologie, epi, metabolické)   MR mozku (9. den) u pacientky s TGA syndromem cévní etiologie
Tranzitorní globální amnézie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

  CT
 • negativní nález (s výjimkou TGA sy)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

MR DWI u pacienta s TGA [Winbeck, 2004]
TGA syndrom na podkladě ischemie v hippocampu (MR DWI)

Diferenciální diagnostika

 • odlišení a vyloučení TGA syndromu (viz výše etiologie a etiopatogeneza)
 • vlastní TGA není spojena s vyšším rizikem iCMP  [Mangla, 2013]

Terapie

 • u vlastní TGA  (ideálně MR DWI negativní či jen typická tečkovitá ložiska s typickým průběhem) léčba netřeba
 • u TGA syndromů léčba dle etiologie (antiepileptika, antiagregace apod)