ISCHEMICKÉ CMP / STROKE MIMICS

Tranzitorní globální amnézie (TGA)

Vloženo 19.12.2019 , poslední aktualizace 25.03.2021

 • akutní epizoda se ztrátou  krátkodobé paměti při absenci dalších neurologických příznaků, která odezní během 24 hodin
 • v úvodu často silný emotivní zážitek
 • incidence ~  5–11/100 000 s průměrným věkem vzniku kolem 5.-7. decenia
 • TGA je považována za benigní poruchu a recidivy jsou poměrně málo časté (12–19 %), její výskyt není spojen s vyšším rizikem iCMP [Mangla, 2013]

Klinický obraz

 • anterográdní amnézie
  • porucha paměti na události, které se staly po vzniku amnestické příhody
  • pacient není schopen retinovat nové informace, opakovaně se ptá, kde je, apod.
 • retrográdní amnézie
  • neschopnost vybavit si okolnosti, které bezprostředně předcházely aktuálnímu vzniku epizody
 • pacient bývá neklidný, úzkostný, ale adekvátně dané situaci
 • porucha je limitována jen na amnézii (např. není afázie, apraxie apod.)
 • TGA většinou trvá několik hodin (průměrně 3–6h), jen vzácně > 12h, TGA by měla odeznít do 24h
 • po úpravě se většinou retrográdní amnézie omezí jen na krátký úsek před vznikem epizody a na období vlastní epizody

→ více o paměti zde

Hodges-Warlowova kritéria TGA

 • kognitivní deficit je limitován na anterográdní amnézii
 • bez anamnézy traumatu hlavy / epilepsie
 • absence poruch osobnosti či vědomí
 • absence ložiskových příznaků
 • absence epileptických projevů během ataky
 • regrese do 24h

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

CT
 • negativní nález (s výjimkou TGA sy)
MR DWI

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

MR DWI u pacienta s TGA [Winbeck, 2004]
TGA syndrom na podkladě ischemie v hippocampu (MR DWI)
PET/SPECT
 • přechodná hypoperfůze hipokampů a mesiotemporálních struktur

Diferenciální diagnostika

 • odlišení a vyloučení TGA syndromu (CMP, epilepsie či další stroke mimics)
 • vlastní TGA není spojena s vyšším rizikem iCMP  [Mangla, 2013]

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • u vlastní TGA  (ideálně MR DWI negativní či jen typická tečkovitá ložiska s typickým průběhem) léčba netřeba
 • u TGA syndromů léčba dle etiologie (antiepileptika, antiagregace apod)