Poznámky k metabolismu K+

 • draslík je hlavní intracelulární kationt
 • zásoba K+ v organizmu závisí na věku a pohlaví
  • obsah kalia dosahuje u lidí vrcholu kolem 20 let
  • u mužů činí 55-60 mmol/kg, u žen 40-45 mmol/kg
 • příjem je 40-120 mmol/den, vylučování močí je 30-90 mmol/den
 • pokles či vzestup sérového K+ je kompenzován přesunem K+ z/do intracelulárních zdrojů
 • draslík se z organizmu vylučuje především ledvinami (na různé úrovni nefronu různými kanály)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypokalémie

 • hladina S-K < 3.5 mmol/l
 • těžká hypokalémie: < 2.5 mmol/l

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • klinický obraz závisí nejen na aktuální hladině K+, ale i rychlosti vzniku deficitu

Poruchy rytmu

 • vzni­ká hyperpolarizace buněčné membrány
 • změny EKG se vyskytují až při kalémii < 3,0 mmol/l, nebo při rychlém poklesu
 • jsou ploché T-vlny, klesá úsek S-T, objevuje se U-vlna
 • při kalémii 2,0 až 2,5 mmol/1 se zvyšuje P-vlna a prodlužuje inter­val P-R
 • mohou vznikat předčasné síňové i komo­rové kontrakce a supraventrikulární tachykardie, AV bloky, komorové tachykardie a fibrilace síní (jsou však řídké, není-li hypokalémie spojena s intoxikací digitalisem nebo těžkým srdečním onemocněním)
Změny na EKG při hypokalémii

Neuromuskulární projevy

 • neuromuskulární manifes­tace až u těžké hypokalémie (< 2 mmol/l)
 • jsou výrazem deplece intracelulárního K+ a hyperpolarizace buněčné membrány
 • je zhoršená syntéza a skladování glykogenu
 • po sva­lové námaze se adekvátně nezvyšuje průtok krve svalstvem, je nebezpečí rhabdomyolýzy
 • zvyšují se svalové enzy­my v plazmě, je svalová slabost, avšak mohou být i křeče, bolest a parestezie
  • nástup paralýzy je nenápadný nebo náhlý, postup od dolních konče­tin k horním (na hypokalémii vždy pomýšlet u náhle vzniklých slabostí KK)

Gastrointestinální projevy

 • klesá motilita střev, může být zácpa je zácpa ev. až paralytický ileus

Diagnostika

 • laboratorní vyšetření
  • iontogram
  • ASTRUP
  • odpady iontů v moči
   • renální hypokalémie U-K+ > 20mmol/l
   • extrarenální hypokalémie U-K+ < 20mmol/l
 • EKG

Terapie

Suplementace kalia

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zvýšení reabsorbce kalia

Specifická léčba vyvolávající příčiny

Hyperkalémie

 • S-K > 4,5 mmol/l
  • mírná 4.5-6.0 mmol/l
  • střední 6.0-6.5 mmol/l
  • těžká > 6.5 mmol/l
 • vyloučit pseudohyperkalémii
  • špatný odběr
  • hemolýza vzorku
  • výrazná leukocytóza
  • trombocytémie

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Elektrofyziologické následky (EKG)

 • 5.5-6.0 mmol/l:  T-vlny stanovitého tvaru, je možná deprese S-T, zkrácení QT
 • 6.0-7.0 mmol/l :  vedení převodním systémem komor zpomale­né, prodlužuje se interval P-R a je rozšířený QRS—komplex
 • 7.0-7.5 mmol/l je vedení atriální i ventrikulární dále zpomaleno, P-vlny jsou oploštěny, QRS-komplex dále rozšířen
 •  > 8.0 mmol/l: mizí P-vlny, široký QRS-komplex splývá s T-vlnou, vzniká komorová fibrilace (VF) nebo asystolie

Záleží rovněž na rychlosti změny kalémie (u chronického renálního selhání nepůsobí ani kalémie 7,0-7,5 mmol/1 změny EKG), uplat­ňují se i plazmatické koncentrace dalších iontů, které se podílejí na potenciálu buněčné membrány. Pokles sérového Na+, Ca2+, Mg2+ i acidóza zvy­šují vzrušivost buněk při hyperkalémii, opačné změny vyvolává zvýšení koncentrací těchto iontů a alkalóza

Změny na EKG při hyperkalémii
Změny na EKG při hyperkalémii

Neuromuskulární projevy

 • jsou řídké, mozek si zachovává aktivitu i při hyperkalemiích, kte­ré vedou k asystolii
 • akutní zvýšení kalémie > 5 mmol/l snižuje cévní tonus, pokles kalémie o 1 mmol/l vede naopak k vazokonstrikci
 • jde o pře­chodné efekty kompenzované reflexními mechaniz­my, proto se krevní tlak zpravidla nemění

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • okamžitě vysadit všechny léky, které zvyšují sérové koncentrace kalia (kalium šetřící diuretika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, nesteroidní antirevmatika a betablokátory, viz výše)
 • snížit přívod kalia v dietě a nepodávat žádné další kalium v infúzích

Antagonizmus efektu na buněčné membrány

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ovlivnění toku K+ z ECT do ICT

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Odstranění K+ z organizmu

Diuretika

 • FUROSEMID  0,5–2 mg/kg – většinou se dává 40-80 mg
  • účinek v akutní fázi je nevelký a nastupuje s latencí

Kationtový iontoměnič

 • RESICAL
  • po.: 20 g prášku je podáváno 1-3x denně (1 odměrná lžička), rozmícháno v 150 ml tekutiny (dle SPC)
  • per rectum: po vyčištění střev se 40 g (2 odměrky) suspenduje v 150 ml 5% roztoku glukosy a podává se 1-3x denně, doba zadržení: 6 hodin  (dle SPC)
 • CALCIUM RESONIUM
  • p.o.: 15g 3-4x denně v malém množství vody (50ml vody)  (dle SPC)
  • rektálně:  30g ve 150ml vody jako retenční klyzma (9h)
  • oba způsoby lze kombinovat

  • prys­kyřice (sodium polystyrensulfonát)  uvolňuje Na+ a absorbuje K+
  • gram této pryskyřice odstraní 0,5-1 mmol K+ a nezanedbatelné množství Ca2+ a Mg2+ proti 2-3 mmol Na+
  • pryskyřice navozují zácpu, která může účinek pryskyřic na hyperkalémii limitovat (event. kombinovat s laxancii)
  • po ukončení klyzmatu s pryskyřicí je třeba ještě provést očistný výplach, aby se odstranily zbytky suspenze
  • dlouhodobé podávání pryskyřic je nevhodné (může vyvolat nekrózy a ulcerace tlustého střeva)
  • kalémie klesá pomalu za 132 hodiny, pokles o 0.5-1 mmol/l je dosažen do 4-6 h, lze opakovat za 6-8 hodin
  • limitací je zátěž Na+
 • Patiromer
  • tento polymer váže ionty K+ v celém zažívacím traktu, ale především v tlustém střevě, a vyměňuje je za ionty Ca2+, Mg2+ a Na+
 • Zirkonium cyklosilikát sodný

Hemodialýza

 • indikována zejména u oligoanurických pacientů se selháním ledvin
 • hemodialýza rychle snižuje hladiny kalia (obvykle o 1–1,5 mmol v první hodině dialýzy)