Monitorace v průběhu trombolýzy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace mikroembolizací

 • většinou  využíváme TCD přístroj (možnost využití headframu) Headframe Spencer MARC-600
 • odrazem UZ signálu detekujeme plynové či pevných mikročástice (od 0,3mm) v oběhu
  • HITS (High Intensity Transient Signal)
  • MES (MicroEmbolic Signal)
 • dle intenzity signálu lze odlišit původ : krevní komponenta < pevné ME < plynové ME

Klinické využití

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Technické provedení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické poznámky

 • produkce MES může být  přechodná, periodická
  • 1 neg. vyš. neznamená nepřítomnost ⇒ problém validity monitoringu a tedy správné identifikace rizikových pacientů
  • většina pacientů s významnou stenózou karotidy bude mít nakonec nález MES – vše záleží na době a počtu opakování monitorace
 • monitorace může hlavně identifikovat období přechodně zvýšeného rizika
  • nejvyšší záchyt je u recentně symptomatických karotických stenóz, po čase počet MES klesá
  • CEA snižuje signifikantně množství MES, její odložení snižuje její efekt
  • incidence MES je  vyšší u těžších stenóz
   • > 70%    23.5%
   • 50-70%  3.4%
  • záchyt HITS je častější u pacientů po mozkovém infarktu než u TIA a signifikantně vyšší oproti  asymptomatické stenóze
 • aplikace i.v. antiagregancia  (ASA) u pacientů s TIA či minor stroke vede k snížení množství MES
 • dlouhodobá / opakovaná monitorace zvýší záchyt embolizací hlavně u asymptomatických stenos
 • přítomnost MES u asymptomatické stenosy nad 50% je nezávislým prediktorem ipsilaterální iCMP/TIA
  • roční riziko ipsilaterální iCMP/TIA  7.1% (záchyt MES) vs. 3%   [Markus, 2010]

Periprocedurální monitorace

 • monitorování průtoku mozkovými tepnami (nejčastěji ACM) v průběhu operace nebo endovaskulárního výkonu:
  • na extrakraniálních magistrálních tepnách
  • při operaci kardiochirurgické
  • při operaci neurochirurgické
 • k monitoraci je třeba fixační rám, ideální je monitorace oboustranná
 • posuzují se:
  • průtokové rychlosti (PSV, EDV) a jejich změny v průběhu výkonu a po jeho ukončení
   • je třeba hodnotit nejen patologicky nízké, ale i patologicky vysoké hodnoty (hyperperfúze)
  • změny PI a RI
   • patologický pokles (hyperperfúzní sy)
   • patologický vzestup (distální okluze)
  • další patologické fenomény (mikroembolické signály, arytmie atd.).

Indikace shuntu v průběhu CEA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace v závěru CEA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.