DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Syndromy baze lební

Vloženo 12.01.2021 , poslední aktualizace 13.01.2021

 • klinicky:
  • léze III.,IV. a VI. hlavového nervu – zprvu diplopie, později úplná oftalmoplegie
  • porucha citlivosti v oblasti n.V (léze oftalmické větve)
 • etiologie:
  • kraniotrauma
  • granulomatózní záněty (Tolosa-Hunt)
  • nádory
  • meningitida
  • cévní patologie
 • klinicky:
  • léze III.,IV. a VI. hlavového nervu – zprvu diplopie, později úplná oftalmoplegie
  • porucha citlivosti v oblasti n.V (léze oftalmické větve)
  • léze a atrofie n.II s poruchou vizu
 • etiologie:
  • kraniotrauma
  • granulomatózní záněty (Tolosa-Hunt)
  • nádory
  • meningitida
 • postižené jsou n. III,IV,V,VI
 • prvním příznakem bývá neuralgie n.V, poté se rozvine oftalmoplegie
Syndrom vnější stěny sinus cavernosus
 • léze n.VIII  (tinnitus, hypacusa ev. hluchota, vestibulární syndrom), , později i léze n.VII   → viz zde
 • paréza n.VI homolaterálně
 • bolesti 1.větve n.V
 • bývá u zánětů pneumatického systému apexu os petrosum
 • paratrigeminální léze okulomotorického sympatiku a 1.větve n.V   → viz zde
 • jednostranná porucha n II-VI
  • oftalmoplegie při paréze N.III,IV a VI
  • atrofie n.II
  • neuralgie trigeminu a poruchy žvýkání (léze n.V)
 • léze v petrosfenoidním prostoru, většinou v souvislosti s epifaryngeálnm tumorem
 • jednostranná léze n.IX,X,XI
 • etiologie: trauma, tumor, trombóza VJI
 • raritní syndrom
 • jednostranná léze n.IX-XI a často i n.XII
  • od Villaretova sy se líší absencí Hornerova sy
 • mechanismus léze – komprese, trakce, avulze
 • možná etiologie:
  • trauma okcipitocervikálního přechodu
   • fraktura kondylu
   • zlomeniny atlasu (Jeffersonova zlomenina)
  • tumor baze lební
  • neurinom n XII
  • disekce nebo aneuryzma ACI
  • závažná otitis a mastoiditida komplikovaná trombózou v. jugularis interna
  • porfyrie, DM, Pagetova choroba
 • poprvé popsán francouzským neurologem Maurice Villaretem
 • léze n.IX,X,XI a XII + léze krčního sympatiku (Hornerův syndrom + anhidróza v oblasti čela) v retroparotideálním prostoru
  • Collet-Sicard syndrome + Hornerův sy
 • někdy postižen i n.VII
 • etiologie
  • trauma
  • expanzivní proces z baze lební či gl. parotis
  • vzácně popisován při trombóze v.jugularis   [Boon, 1990]
 • léze n.X a XII s obrazem hemiglossoplegie a hemilaryngeální paralýzy
 • etiologie
  • léze latero-cervikální krajiny různé geneze
  • postintubační sy s častou spontánní úpravou do 6 měsíců  [Cariati, 2016]
 • označován také jako hemibase syndrom
 • poprvé jej v r. 1926 popsal francouzský neurolog Raymond Garcin
 • jednostranné mnohočetné poškození hlavových nervů (I-XII , hlavně V-XII)
  • jen vzácně bývají postiženy všechny nervy
 • etiologie (dle kazuistik)
  • expanze nazofaryngu a baze lební (většinou maligní)
  • meningeom   [Krejčí, 2012]
  • rinocerebrální mukormykóza
  • bazální meningitida
  • gigantick aneuryzma vnitřní krkavice
  • chemodektom glomus jugulare,