DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Syndromy baze lební

Vloženo 12.01.2021 , poslední aktualizace 13.01.2021

 • Syndrom horní orbitální fissury (Rochon–Duvigneaud syndrome)

  • klinicky:
   • léze III.,IV. a VI. hlavového nervu – zprvu diplopie, později úplná oftalmoplegie
   • porucha citlivosti v oblasti n.V (léze oftalmické větve)
  • etiologie:
   • kraniotrauma
   • granulomatózní záněty (Tolosa-Hunt)
   • nádory
   • meningitida
   • cévní patologie
 • Syndrom apexu orbity

  • klinicky:
   • léze III.,IV. a VI. hlavového nervu – zprvu diplopie, později úplná oftalmoplegie
   • porucha citlivosti v oblasti n.V (léze oftalmické větve)
   • léze a atrofie n.II s poruchou vizu
  • etiologie:
   • kraniotrauma
   • granulomatózní záněty (Tolosa-Hunt)
   • nádory
   • meningitida
 • Syndrom vnější stěny kavernosního sinu

  • postižené jsou n. III,IV,V,VI
  • prvním příznakem bývá neuralgie n.V, poté se rozvine oftalmoplegie
  Syndrom vnější stěny sinus cavernosus
 • Syndrom mostomozečkového koutu

  • léze n.VIII  (tinnitus, hypacusa ev. hluchota, vestibulární syndrom), , později i léze n.VII   → viz zde
 • Syndrom hrotu os pyramis (Gradenigův syndrom)

  • paréza n.VI homolaterálně
  • bolesti 1.větve n.V
  • bývá u zánětů pneumatického systému apexu os petrosum
 • Raederův syndrom

  • paratrigeminální léze okulomotorického sympatiku a 1.větve n.V   → viz zde
 • Jacodův syndrom (petrosfenoidální)

  • jednostranná porucha n II-VI
   • oftalmoplegie při paréze N.III,IV a VI
   • atrofie n.II
   • neuralgie trigeminu a poruchy žvýkání (léze n.V)
  • léze v petrosfenoidním prostoru, většinou v souvislosti s epifaryngeálnm tumorem
 • Vernetův-Siebenmannův syndrom (sy foramen jugulare)

  • jednostranná léze n.IX,X,XI
  • etiologie: trauma, tumor, trombóza VJI
 • Syndrom foraminis condylo-jugulare posterioris (sy. Collet-Siccard)

  • raritní syndrom
  • jednostranná léze n.IX-XI a často i n.XII
   • od Villaretova sy se líší absencí Hornerova sy
  • mechanismus léze – komprese, trakce, avulze
  • možná etiologie:
   • trauma okcipitocervikálního přechodu
    • fraktura kondylu
    • zlomeniny atlasu (Jeffersonova zlomenina)
   • tumor baze lební
   • neurinom n XII
   • disekce nebo aneuryzma ACI
   • závažná otitis a mastoiditida komplikovaná trombózou v. jugularis interna
   • porfyrie, DM, Pagetova choroba
 • Retroparotideální zadní syndrom (Villaretův syndrom)

  • poprvé popsán francouzským neurologem Maurice Villaretem
  • léze n.IX,X,XI a XII + léze krčního sympatiku (Hornerův syndrom + anhidróza v oblasti čela) v retroparotideálním prostoru
   • Collet-Sicard syndrome + Hornerův sy
  • někdy postižen i n.VII
  • etiologie
   • trauma
   • expanzivní proces z baze lební či gl. parotis
   • vzácně popisován při trombóze v.jugularis   [Boon, 1990]
 • Tapiův syndrom

  • léze n.X a XII s obrazem hemiglossoplegie a hemilaryngeální paralýzy
  • etiologie
   • léze latero-cervikální krajiny různé geneze
   • postintubační sy s častou spontánní úpravou do 6 měsíců  [Cariati, 2016]
 • Guillainův-Garcinův syndrom

  • označován také jako hemibase syndrom
  • poprvé jej v r. 1926 popsal francouzský neurolog Raymond Garcin
  • jednostranné mnohočetné poškození hlavových nervů (I-XII , hlavně V-XII)
   • jen vzácně bývají postiženy všechny nervy
  • etiologie (dle kazuistik)
   • expanze nazofaryngu a baze lební (většinou maligní)
   • meningeom   [Krejčí, 2012]
   • rinocerebrální mukormykóza
   • bazální meningitida
   • gigantick aneuryzma vnitřní krkavice
   • chemodektom glomus jugulare,