DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Dysartrie, dysfonie

Vloženo 10.09.2020 , poslední aktualizace 14.10.2020

Tvorba hlasu

 • tvorba lidského hlasu probíhá ve dvou stupních
 • nejprve vzniká hrtanový tón modulováním proudu vzduchu vlivem kmitání hlasivek, které jsou ve fonačním (addukčním) postavení. Kmitáním hlasivek se přerušuje plynulý vzdušný proud a jeho střídání, zhušťování a zřeďování způsobuje resonanci, kterou vnímáme sluchem jako zvuk. Podle rychlosti kmitání vzniká vyšší nebo hlubší tón. Takový hlas však nemá charakter lidského hlasu.
 • ve druhém stupni je tento hrtanový tón modifikován v dutinách vokálního traktu (tzv. resonanční dutiny) a vzniká tím finální zvuk hlasu. Ten je potom vyzařován z úst (a někdy i z nosu) ven do prostoru
 • předpokladem je tedy intaktní
  • dýchání
  • fonační funkce
  • artikulace

Diferenciální diagnostika dysartrofonie a afázie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologická klasifikace

Organické poruchy

 • onemocnění struktur tvořících řeč mění zvuk a srozumitelnost utvářených slov při jejich správné volbě
  • dysartrie / nasolalie – porucha artikulace
  • dysfonie – porucha fonace (síla, stabilita, dynamika hlasu)
  • dyspnoe – poruchy dýchání – nedostatečný proud vzduchu, dysrytmické dýchací pohyby

Neorganické poruchy

 • objevují se u schizofrenních psychóz, tichá, monotónní řeč u depresí, afonie při hysterii.
 • hysterici však v protikladu k pa­cientům s afázií komunikují ponejvíc prostřednic­ím čtení nebo psaní, což se organicky vyskytuje pouze při afémii
Dysfonie, afonie
 • artikulace je zachovaná, typickým příznakem je chrapot až šepot
 • častou příčinou je mechanické postižení hlasivek (laryngitis), bývá přítomna též při poruše motorických nervů, které zásobují hlasivkové vazy (především n.X.), přechodně je i u myastenie

Organické

 • poruchy inervace
 • zánět hlasivek, nádory hrtanu, polypy hlasivek, poranění hlasivek
 • homonální změny
 • při jednostranné je patrný chrapot a diplofonie. Paretická hlasivka je v paramediálním či intermediálním postavení. Je při fonaci nepohyblivá, její niveau je poněkud níž, než je zdravá hlasivka. (např. Wallenbergův syndrom)
 • při oboustranném postižení může dojít až k úplné afonii pokud jsou hlasivky v intermediálním postavení, nebo je naopak hlasová funkce dobrá a jsou sufokační potíže.

Funkční poruchy

 • poruchy z přemáhání mohou mít příčinu v nadměrné zátěži při dobré hlasové technice anebo v přemáhání při špatné technice. Může dojít až ke vzniku zpěváckých uzlíků či k hypotonii m.vocalis
 • poruchy psychogenní jsou charakterizovány chraptivostí až bezhlasím
Dysartrie
 • porucha výslovnosti (artikulace) – řeč je „setřelá“
 • u anartrie je úplná obrna svalstva, které se účastní řeči – dif dg odlišit mutizmus
 • specifickým typem dysartrie je nasolalie

Nasolalie (huhňavá řeč, váznou nosové souhlásky)

 • otevřená
  • obrna patra (n.IX, X a vnitřní větev XI.)
  • poruchy nervosvalového přenosu
 • uzavřená
  • hypertrofované krční mandle
  • nádory epifaryngu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Postranní smíšený systém