• VI/1 - Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, post-polio syndrom

  I G51, G52, G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96

  • kompl. láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře po odeznění akutního stadia
  • opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění
  • u nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léčebné rehabilitace
 • VI/2 - Polyneuropatie s paretickými projevy

  I: G 59, G 60, G 61, G 62, G 63, G 64 

  • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře
  • u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu
 • VI/3 - Kořenové syndromy vertebrogenního původu

  I:  G 54, G 55 

  • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo RHB lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku
 • VI/4 - Zánětlivé nemoci CNS ( stavy po meningoencefalitidách), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky

  I: GO4, GO5,GO

  • lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia
  • opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stav
 • VI/5 - Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce

  I:

  • komplexní lázeňskou léčbu (KLL)  lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia
  • oOpakovanou KLL lze poskytnout do 24 měsíců po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce
  • u každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou  tělovýchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu

  KI:

  • opakování náhlé CMP > 2x
  • recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění
  • nebezpečí embolizace
  • těžké fatické poruchy zejména percepční
  • kouření
  • známky kardiální insuficience
 • VI/6 - Stavy po poraněních a operacích CNS a PNS s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce

  • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo RHB lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace
  • opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce
 • VI/7 - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku

  G35, G36, G37

  • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední lázeňské léčby

  KI:

  • výrazná ataxie
  • pokročilé plegické stavy
  • ataky opakující se do 1 roku.
 • VI/8 - Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

  G11, G12, G13, G24.9, G60, G70.9, G71, G72, G73

  • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvézt výsledek kardiolog. vyšetření
  • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.
 • VI/ 9 - Syringomyelie s paretickými projevy

  G95

  I:

  • lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa
  • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky

  KI:

  • poruchy dýchací a polykací
 • VI/10 - DMO při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti / soběstatnosti

  G 80, G 81, G 82, G 83

  • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let věku.
  • pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným  starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky
 • VI/11 - Parkinsonova choroba

  G 20, G 21

  • kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa
  • netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróz