I G51, G52, G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96

 • kompl. láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře po odeznění akutního stadia
 • opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění
 • u nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léčebné rehabilitace

I: G 59, G 60, G 61, G 62, G 63, G 64 

 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře
 • u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu

I:  G 54, G 55 

 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo RHB lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku

I: GO4, GO5,GO

 • lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia
 • opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stav

I:

 • komplexní lázeňskou léčbu (KLL)  lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia
 • oOpakovanou KLL lze poskytnout do 24 měsíců po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce
 • u každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou  tělovýchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu

KI:

 • opakování náhlé CMP > 2x
 • recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění
 • nebezpečí embolizace
 • těžké fatické poruchy zejména percepční
 • kouření
 • známky kardiální insuficience
 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo RHB lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace
 • opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce

G35, G36, G37

 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední lázeňské léčby

KI:

 • výrazná ataxie
 • pokročilé plegické stavy
 • ataky opakující se do 1 roku.

G11, G12, G13, G24.9, G60, G70.9, G71, G72, G73

 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvézt výsledek kardiolog. vyšetření
 • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.

G95

I:

 • lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa
 • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky

KI:

 • poruchy dýchací a polykací

G 80, G 81, G 82, G 83

 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let věku.
 • pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným  starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky

G 20, G 21

 • kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa
 • netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze